Kaarina hyppäsi mukaan Suomi.fi-Palvelutietovarantoon

Suomi.fi-palvelut - 15.06.2017

Kaarinan kaupunki kuvasi noin sata lakisääteisiin tehtäviin perustuvaa palveluaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon keväällä 2017. Kaarinassa Palvelutietovarannon käyttöönotto toi esiin tarpeen miettiä miten palvelutiedon ylläpito ja viestintä järjestetään pidemmällä aikavälillä, jotta panostuksesta saadaan kaikki irti.

Kaarinan kaupunki ryhtyi täyttämään KaPA-lain määrittämää Palvelutietovarannon käyttövelvollisuutta loppuvuodesta 2016. Tätä varten Kaarina palkkasi markkinointia ja verkkopalveluita tuntevan projektinvetäjän edistämään käyttöönottoa.

Kaarinassa on julkaistu kaikki sellaiset lakisääteiset palvelut, joihin oli pohjakuvauksia hyödynnettävissä. Edellä mainittuihin palveluihin on luotu ja liitetty myös asiointikanavat, joita n. 100 palvelun osalta on lähes 600 kappaletta, projektia vetänyt Vesa Wikström tiivistää.

Lisäksi Palvelutietovarantoon on alettu päivittämään muita kaupungin palveluita, sekä niihin liittyviä asiointikanavia. Jatkokäyttäjien eli palvelualueiden ylläpitäjien koulutukset käyttöön on myös aloitettu.

Kuvattavien palveluiden ja niihin liitettyjen asiointipalveluiden määrä nousee Kaarinankin kokoisessa kaupungissa melkoiseksi, projektissa huomattiin. (Kaarinassa asuu vajaat 33 000 ihmistä.) Siksi suurimmaksi onnistumiseksi Wikström laskeekin aikataulussa pysymisen.

Kaarinan kaupunki sai Wikströmin mukaan projektista paljon hyötyä.

Kaupungin asiointi- ja palvelutiedot ovat nyt yhdenmukaiset. Saimme myös kokonaiskuvan Palvelutietovarannon toiminnallisuuksista ja hahmotimme millaisia mahdollisuuksia avoimella datatiedolla on kaupungin palveluviestinnässä, Wikström kertoo.

Vaikka projekti onnistui ja hyötyä siitä saatiin paljon, on Palvelutietovarannon käyttöönotossa ollut myös haasteensa, erityisesti muutoksen jalkauttamisen kanssa, Wikström kertoo.

Palvelutietovarantoa ei ehkä osata vielä ajatella positiivisena lisänä palvelukentän digitaalista kokonaiskuvaa ja yhtenäistä tuotantomallia, vaan se nähdään vielä päivitysten osalta tuplatyönä, verrattuna esimerkiksi kaupungin omiin verkkopalveluihin nähden, hän toteaa.

Mielipiteet varmasti muuttuvat, mitä enemmän Palvelutietovaranto kehittyy ja muutkin Suomi.fi-palvelut tulevat käyttöön osana digitaalista palvelukenttää, Wikström kuitenkin pohtii.

Väestörekisterikeskuksen asiantuntija Iida-Maria Mattila havainnollistaa huolellisesti tehdyn työn merkitystä kunnalle.

Kun asiointikanavat on luotu ohjeistuksen mukaan ja liitetty oikeisiin palveluihin, niistä muodostuu beta.suomi.fi-verkkopalveluun kattava esitys kunnan palveluista ja asiointimahdollisuuksista. Kaarinan palveluiden kuvaustekstit ovat ymmärrettäviä ja ohjaavat lukijaa itsenäiseen asiointiin eri asiointikanavissa.

Suomi.fi-palvelutietovarannosta sanoo myös Wikström terveisinä muille käyttöönottoa tekeville kunnille:

Kuntien tulee nähdä Suomi.fi-palvelutietovaranto ja muut Suomi.fi-palvelut positiivisena ja yhtenäistävänä mahdollisuutena, sekä miettiä asiaa pitkäjänteisesti digitaalisen palvelukentän tulevaisuuden näkymin. Itse uskon vahvasti Suomi.fi-palveluiden kokonaisuuteen!