Julkisten palvelujen kuvaukset Suomi.fi-palvelutietovarantoon etenevät nyt vauhdikkaasti

Suomi.fi-palvelut - 15.06.2017

Julkisen hallinnon organisaatioilla on lakisääteinen velvoite kuvata palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016).

Kesäkuun aikana palvelukuvausten määrä Suomi.fi-palvelutietovarannossa (PTV) on kasvanut merkittävästi ja aktiivisten organisaatioiden määrä kasvaa nyt viikoittain. Kesäkuun alussa PTV:ssä on julkaistu lähes 5 000 palvelua ja yli 14 000 palvelupistettä. Lähes 90 % kunnista on jo liittynyt ja tietoja on julkaissut 160 kuntaa. Käyttövelvoitetuista virastoista ja muista julkisista toimijoista myös suurin osa on jo liittänyt palvelukuvauksensa Palvelutietovarantoon.

1.7.2017 lähtien myös yksityiset toimijat voivat liittyä Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi. PTV:n käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä ja toimituspolitiikan noudattamista. >> Katso liittymisohjeet.

Käyttöönottojen tilanne kuvina: https://esuomi.fi/ptvn-kayttoonottojen-tilanne-kuvina/

Valtiosektorin käyttöönottojen tilanne: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne

Kuntasektorin käyttöönottojen tilanne: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne-kunnat/

PTV-käyttöönottojen tilanne kunnissa: Kuntien käyttöönottojen tilanne kartalla 9.6.2017: mitä tummempi vihreän sävy, sitä pidemmällä käyttöönotto on. Vaaleammalla sävyllä ne kunnat, jotka ovat osallistuneet koulutuksiin tai tilanneet PTV-uutiskirjeen, mutta eivät ole liittyneet PTV:n käyttäjäorganisaatioksi. Tummemman punertavalla on merkitty kunnat, jotka eivät vielä ole aktivoituneet.

Kuntien käyttöönottojen tilanne kartalla 9.6.2017: mitä tummempi vihreän sävy, sitä pidemmällä käyttöönotto on. Vaaleammalla sävyllä ne kunnat, jotka ovat osallistuneet koulutuksiin tai tilanneet PTV-uutiskirjeen, mutta eivät ole liittyneet PTV:n käyttäjäorganisaatioksi. Tummemman punertavalla on merkitty kunnat, jotka eivät vielä ole aktivoituneet.

Miksi Suomi.fi-palvelutietovaranto?

Suomi.fi-palvelutietovaranto helpottaa julkisen hallinnon palveluiden löydettävyyttä, sillä se sisältää tiedot kaikista julkisista palveluista tietorakenteeltaan yhdenmukaisessa muodossa. Yhdenmukaisen muodon myötä Palvelutietovarannon tiedot ovat hyödynnettävissä rajapintojen kautta koneellisesti, jolloin palveluiden löydettävyys mm. hakukoneissa paranee. Tietoja voi esittää organisaation omilla verkkosivuilla ja hyödyntää vapaasti myös muissa sähköisissä palveluissa ja sovelluksissa. Tietosisältö tarjotaan avoimena datana standardoidun rajapinnan kautta. 

Suomi.fi-palvelutietovaranto noudattaa eurooppalaista suositusta (CPSV-AP) julkisten palvelujen yhdenmukaisesta kuvaamisesta. Euroopan unionin tavoitteena on koota kaikkien jäsenmaiden julkiset palvelut yhdenmukaisesti tarjolle asiointimaasta riippumatta. Suomi.fi-palvelutietovaranto toimii mallina koko EU-alueen julkisten palvelujen löydettävyydelle.

Suomi.fi-palvelut helpottavat kansalaisten ja yritysten viranomaisasiointia sekä viranomaisten keskinäistä toimintaa. Palvelut ovat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämiä ja niistä säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Suomi.fi-palveluja kehitetään vuoden 2017 loppuun saakka osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa, jonka jälkeen kehitystyö jatkuu Väestörekisterikeskuksessa.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, ptv-tuki[at]vrk.fi

Palvelutietovarantoon vähemmän rajapintamuutoksia

Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-palveluvarannon (PTV) rajapintamuutokset ovat aiheuttaneet julkisen hallinnon organisaatioille ylimääräisiä töitä.

Syynä rajapintamuutoksiin on ollut se, että rajapintaversioiden sisältö on ollut sidoksissa tietokannan toteutukseen. Tällöin esimerkiksi tietokannan rakenteen muututtua on ollut tarpeen laajentaa ja kehittää myös rajapintaa. Tämä on valitettavasti näkynyt suoraan toistuvina PTV:n rajapintasisällön muutoksina.

Väestörekisterikeskus on tunnistanut ongelman ja tukee jatkossa kaikkia keskeisiä rajapintaversioita. Jatkossa Väestörekisterikeskus julkaisee uusia rajapintaversioita rajatusti ja tiedottaa aikaisempaa paremmin tulevista muutoksista asiakkaille.

”Tulevien versionvaihtojen yhteydessä vältämme rajapintamuutoksia. Valmistelemme alkusyksystä rajapintaversion, joka pysyisi muuttumattomana nykyiseen tietomalliin nähden. Rajapintaan vaikuttavien muutoksien selvitystyöt ovat jo valmiina. Tarvittaessa teemme koulutus- ja tuotantoympäristöjen versiovaihdot erikseen”, kertoo hankepäällikkö Eero Konttaniemi Väestörekisterikeskuksesta.

Väestörekisterikeskus myös jatkaa syksyllä PTV-rajapinnat ja integraatio -koulutuksia, joissa työstetään yhdessä asiakkaiden kanssa rajapintoihin liittyviä asioita.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Hankepäällikkö Eero Konttaniemi, p. 0295 535 024, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi