EIDAS-tunnistaminen edistää eurooppalaisten liikkuvuutta ja viranomaisasiointia yli maarajojen

Suomi.fi-palvelut - 27.03.2018

EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisten palvelujen käytön Euroopassa yli maarajojen ja helpottaa siten henkilöiden ja yritysten asiointia ja liikkuvuutta.


– Yhteiseurooppalainen tunnistaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, kun asioinnin voi aloittaa jo kotimaastaan esimerkiksi ennen muuttoa toiseen maahan tai toisin päin. EIDAS edistää näin henkilöiden liikkumista maiden välillä esimerkiksi työn tai opiskelun perässä, kuten myös yritysten viranomaisasiointia maarajojen yli, eIDAS-asiantuntija Kirsti Niemeläinen Väestörekisterikeskuksesta kertoo.

EIDAS kannustaa kehittämään sähköisiä asiointipalveluja


EIDAS-projektissa rakennetaan tekninen infra, jota kehitetään Euroopan komission alaisen ohjelman mukaisesti ja osin yhteistyössä myös muiden eIDAS-maiden kesken. Osittain tämä avoimen lähdekoodin tekninen ratkaisu on myös yksityisen sektorin hyödynnettävissä ja edelleen kehitettävissä.

EU-maille eIDASin käyttöönotto on asetuksen myötä pakollista, mutta se on nähty niin hyvänä asiana, että myös muutama EU:n ulkopuolinen ETA-maa on ottamassa eIDAS-tunnistamisen käyttöön. Operatiivisen toiminnan rahoituksesta vastaa kukin maa niin, ettei eIDAS-tunnistautumisesta laskuteta eurooppalaisten viranomaisten välillä.


Suomi.fi-tunnistautuminen tarjoaa hyvät valmiudet Suomen eIDAS-solmupisteen toteuttamiseen


Jokainen maa perustaa oman eIDAS-solmupisteen, jotka muodostavat rajat ylittävän tunnistamisen teknisen verkoston viranomaisasiointiin. Väestörekisterikeskus toteuttaa Suomen solmupisteen Suomi.fi-tunnistuksen yhteyteen.


Väestörekisterikeskus tarjoaa myös tukea Suomen julkishallinnon asiointipalveluille eIDAS-tunnistamisen käyttöönottoon.  Jo nyt Suomen julkishallinnon asiointipalvelut voivat testata eIDAS-solmupisteen kautta tulevan tiedon vastaanottoa Suomi.fi-tunnistamisen asiakastestiympäristössä (https://testipalvelu.apro.tunnistus.fi/), lisätietoa: tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi


– Suomen eIDAS-solmupiste tehdään Suomi.fi-tunnistuksen kylkeen, jolloin voidaan hyödyntää samoihin protokolliin ja standardeihin perustuvaa teknistä infraa. Näin voidaan myös suhteellisen helposti tarjota eIDAS-tunnistamista kaikille julkishallinnoin asiointipalveluille, jotka ovat jo ottaneet Suomi.fi-tunnistamisen käyttöön, Niemeläinen kertoo.


Miten eIDAS-tunnistautuminen toimii?


Solmupisteen käyttöönoton jälkeen eIDAS-tunnistaminen näyttäytyy Suomi.fi-tunnistamisessa loppukäyttäjille yhtenä tunnistamistapana muiden joukossa. Suomalaisen viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun päästäkseen on toisen eIDAS-maan tunnistautumisvälineitä käyttävän henkilön valittava tunnistautumistavaksi ensin ”Yhteiseurooppalainen eIDAS-tunnistus” ja sen jälkeen oma maansa, jotta hänet osataan solmupisteen kautta ohjata tunnistautumaan hänen omalla tunnistautumisvälineellään.


Tunnistautuneelle näytetään henkilötiedot, jotka hänestä siirretään ensin solmupisteeltä toiselle ja edelleen viranomaiselle asti. Välitettäviä henkilötietoja ovat etunimet, sukunimi, syntymäaika sekä henkilökohtainen yksilöivä ID-tunnus, jonka muoto vaihtelee maittain. EIDAS-solmupisteen kautta ei välitetä tietoa esimerkiksi kansalaisuudesta tai osoitteesta, mutta kylläkin tieto siitä, minkä maan tunnistamisvälinettä henkilö on käyttänyt.


Tekninen käyttöönottovalmius syksyllä 2018


Teknisesti eIDAS-tunnistautuminen on mahdollista syksyllä 2018, jolloin eri maiden eIDAS-solmupisteet otetaan käyttöön. Tarkempi aikataulu riippuu kuitenkin eri maiden omista aikatauluista varsinkin tunnistusvälineiden notifioinnissa.


– Ennen kuin tunnistusväline hyväksytään myös rajat ylittävässä eIDAS-verkostossa käytettäväksi, se pitää notifioida. Tällöin varmistetaan suhteessa eIDAS-tunnistamisen vaatimuksiin sekä vertaisarvioinnin avulla, että kunkin maan tunnistamisväline täyttää varmuustasojen mukaiset vaatimukset ja siihen voidaan luottaa myös maarajojen yli. Notifiointi voi prosessina kestää useita kuukausia, jopa puoli vuotta, Niemeläinen kertoo.


Kaikkien eIDAS-maiden kaikkia tunnistamisvälineitä ei notifioida kerralla syksyllä, vaan vähitellen lähivuosina sitä mukaa kuin eri maat ja tunnistamisvälineiden tarjoajat tahtovat. Käytännössä eIDAS-tunnistautuminen laajenee pikkuhiljaa hyväksyttyjen tunnistamisvälineiden myötä.  Ensimmäisenä maana Saksa on notifioinut varmennekorttinsa. Tänä vuonna myös Italia, Espanja, Luxemburg ja Viro aikovat notifioida tunnistamisvälineistään ainakin osan.


– Ensimmäiset ulkomaisia tunnistamisvälineitä käyttävät voivat asioida suomalaisissa palveluissa eIDAS-tunnistautumisen avulla jo syksyllä. Suomalaisten käyttöön eIDAS-tunnistautuminen tulee hieman myöhemmin, sillä vielä yksikään täkäläinen tunnistamisväline ei ole käynnistänyt notifiointiprosessia, Niemeläinen sanoo.


Jatkossakin suomalaisten on tarkoitus tunnistautua suomalaisiin asiointipalveluihin tutuilla kotimaisilla tunnistamisvälineillä, eli henkilö- tai virkakorttia, mobiilivarmennetta tai pankkitunnistamista käyttämällä.


– EIDAS-tunnistautuminen on herättänyt paljon positiivista uteliaisuutta EU:ssa ja myös sen ulkopuolella. Vaikka eIDASin infran ja valmiuksien rakentaminen on työlästä, ylittävät sen tarjoamat mahdollisuudet haasteet, Niemeläinen toteaa.

Lisätietoa:
tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi
Suomi.fi-tunnistamisen asiakastestiympäristö: https://testipalvelu.apro.tunnistus.fi/