Verokarhu säästää viestittämällä verkossa – entä teidän organisaationne?

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Huhtikuussa 2019 voimaan tulleen lain mukaan viranomaisten on tarjottava mahdollisuus vastaanottaa viestejä ja asiakirjoja sähköisesti. Valveutuneet kansalaiset ja yritykset myös arvostavat sähköistä viranomaisasiointia: se on nopeaa, joustavaa ja turvallista. Sähköisesti lähetetyt Suomi.fi-viestit vähentävät lisäksi paperityön määrää ja voivat johtaa jopa miljoonasäästöihin.

Lue lisää

Uudistunut Suomi.fi-verkkopalvelu palvelee entistä paremmin

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Suomi.fi-verkkopalvelussa on kehitetty käyttöliittymän ja palvelukartan helppokäyttöisyyttä sekä Viestit- ja Valtuudet-palveluiden sekä rekistereiden löydettävyyttä.

Lue lisää

Tietojen jakaminen Suomi.fi-palveluväylän kautta helpottuu REST-tuella

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Tiedon jakaminen eri organisaatioiden välillä Palveluväylän kautta helpottuu, kun jo ennestään käytössä olleen SOAP-protokollan rinnalle tulee käyttöön REST-protokolla.

Lue lisää

Palvelutietovarannon maakuntakohtaiset työpajat jatkuvat syksyllä

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-verkkotoimitus on järjestänyt yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa maakuntakohtaisia PTV-työpajoja.

Lue lisää

Toisen puolesta asioinnin mahdollistaminen sosiaalihuollon asiointipalveluissa helpommaksi – sosiaalihuollolle oma Suomi.fi-valtuuskoodi

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Sosiaalihuollolle on määritelty Suomi.fi-valtuuksiin oma valtuuskoodi sähköisiä asiointipalveluita varten. Uuden valtuuskoodin myötä toisen puolesta asioinnin mahdollistaminen käy helposti.

Lue lisää