Työryhmä kehittämään digitukijoiden osaamista

Digituki - 24.06.2019

Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on tukea digituen järjestäjiä monipuolisesti, mm. edistämällä digituen valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja, kokoamalla yhteen digituen eettiset ohjeet sekä vahvistamalla digituen antajien osaamista. Jälkimmäistä tavoitetta on ryhdytty edistämään monialaisella työryhmällä. Tähtäimessä on koota yhteen verkosta löytyviä itseopiskelumateriaaleja, rakentaa verkkokoulutuksia sekä suunnitella kannusteita osaamisen kehittämiseen.

Väestörekisterikeskuksen luotsaamassa työryhmässä on mukana edustajia kirjastotoimen ja vapaan sivistystyön puolelta, järjestöistä sekä Väestörekisterikeskuksen digituen hankepiloteista (työryhmän jäsenet listattu jutun loppuun). Kaikki työryhmän jäsenet ovat aktiivisesti tekemisissä digituen kanssa.

Sisäisen työskentelyn lisäksi työryhmä tekee aktiivista yhteistyötä muiden digituen toimijoiden ja hankkeiden kanssa, hyödyntäen jo olemassa olevia materiaaleja sekä digituen konkareiden tietopohjaa ja kokemuksia.

Digituen antajien osaamista pitää tukea

Digitaalinen yhteiskunta kehittyy huimaa vauhtia, joten digituen antajien osaaminen joutuu jatkuvasti koetukselle. Digituen pariin hakeutuvilla ihmisillä on mitä erilaisempia laitteita ja sähköisen asioinnin sivustot päivittyvät koko ajan. Digituen antaminen vaatii ennen kaikkea ongelmanratkaisutaitoja. Kaikkea ei voi hallita ja siksi on tärkeää, että tukena on helposti navigoitavat opasmateriaalit.

Lisäksi kysyntää on ollut digitukeen orientoivalle verkkokoulutukselle sekä erilaisille tavoille kannustaa osaamisen kehittämiseen. Kun osaaminen on kohdillaan, on digituen antaminen mielekkäämpää.

Työryhmän kokoamia materiaaleja tullaan julkaisemaan suomidigi.fi -sivustolla. Asiasta uutisoidaan tulevissa Digituen uutiskirjeissä.

Työryhmän kokoonpano:

Anki Mölläri, Väestörekisterikeskus, Digituki-hanke
Päivi Litmanen-Peitsala, Helsingin kaupunginkirjasto, Kirjastojen valtakunnallinen digihanke
Tuija Mäkelä, Invalidiliitto ry
Mirva Gullman, Pohjanmaan digituki-pilotti
Tanna Rantanen, Uudenmaan digituki-pilotti
Perttu Rasi, Tampereen kaupunginkirjasto, Tietotori
Tuulikki Paturi, Enter ry
Kaisa Välivehmas, Opintokeskus Sivis, Kansalaisen perustaidot -hanke

Lisätietoja:
Anki Mölläri
Suunnittelija, Väestörekisterikeskus
anki.mollari@vrk.fi