Kuntien digitukiverkostot Pohjois-Pohjanmaan kehittämisen keskiössä

Digituki - 24.06.2019

Kevään aikana olemme Pohjois-Pohjanmaalla koonneet kuntakohtaisesti eri ammattilaisia ja vapaaehtoisia toimijoita miettimään kunnan digituen tarpeita ja tarjontaa sekä keinoja kuntalaisten digituen parantamiseen. Moni digitukiverkosto onkin käynnistänyt kokeiluja ja suunnitellut jatkoa toiminnalleen. Se edellyttää muun muassa sen, että toimijat kokevat hyötyvänsä toiminnasta ja verkoston koordinoinnista sopimista.

Kuvassa Pohjois-Pohjanmaan digitukiporukka tiimipäivillä (vasemmalta oikealle Marjut Parhiala, Kirsi Hanhela, Asko Eerola, Heidi Niemelä ja Anne Ollanketo. Kuvasta puuttuu Koillismaan Tauno Korpela ja Anu Lämsä.)

Haasteita, kehittämisideoita ja kokeiluja

Digitukiverkostojen kokoontumiset ovat antaneet meille todella arvokasta tietoa ja ymmärrystä digituesta. Tutuiksi ovat tulleet monet digituen haasteet; tukea ei ole tarpeeksi tarjolla, siitä ei tiedetä tai sen tarvetta ei tunnisteta tai tukea ei koordinoida. Erityisesti vahvan tunnistautumisen palvelujen tuki mietityttää.

Iloa ja tyytyväistä mieltä ovat tuottaneet monet digitukiverkostossa syntyneet kehittämisideat ja niistä jalostuneet kokeilut. Eri toimijat ovat löytäneet toisensa esimerkiksi niin, että koulutuksen tarjoajat, vapaaehtoiset tai pankkien toimijat opastavat kirjaston tiloissa kuntalaisia. Muutamat lukiot tarjoavat ensi syksynä digituen vapaaehtoiskursseja ja opistojen hankkeet järjestävät eläkejärjestöille digitutor -kursseja. Syksyllä digituki kuuluu ja näkyy useissa kirjastoissa tai kauppakeskuksissa järjestettävissä tapahtumissa.

Kirjastoilla on merkittävä rooli digituen antajina. Usein keskusteluissa nousee esiin kirjastojen resurssien niukkuus ja osaamisen kehittämistarpeet. Asennoituminen on kohdallaan ja henkilökunnan osaamista kehitetään syksyllä alkavassa Kirjastojen digihankkeessa.

Parhaiten alueellamme digineuvontaa on tarjolla Oulun kaupungissa sekä kaupungin että vapaaehtoisten toteuttamana. Tavoitteenamme, että myös muut kuntaorganisaatiot ottaisivat vahvemmin vastuuta digituen tarjoamisesta ja koordinoinnista sen lisäksi, että viranomaiset antavat digitukea työssään.
Pohjois-Pohjanmaan digitukipilotin seuraava askel on siirtyä kuntakohtaisesta työstä kokoamaan maakunnan digitukiverkostoa ja kehittämään maakunnallista toimintamallia. Jatkamme myös kuntakohtaisen kehittämistyön tukemista.

Digitaalisuus mahdollistaa monia yhteistoiminnan tapoja - myös tapaamisia tarvitaan

Lapista saimme kysymyksen, jossa tiedusteltiin tiimimme yhteistoiminnan tapoja. Digitaalisuus on mahdollisuus myös meille, etäällä toisistamme eri alueilla, työskenteleville. Pidämme kerran viikossa Skype -palaverin ja Slack -alustalla meillä on oma ryhmä. Todella tärkeitä ajatusten herättelijöitä ja vertaistuen mahdollistajia ovat kuukausittain pitämämme kehittämispäivät. Myös kasvokkaista kohtaamista tarvitaan!

Digitukipilottiin kuuluvat alueelliset verkostokoordinaattorit Kirsi Hanhela, Anu Lämsä, Heidi Niemelä ja Asko Eerola. Joukkoa täydentää Koillismaalla sähköisten palvelujen käyttöönoton ja käytöntuen koordinaattori Tauno Korpela, yhteinen kirjastokoordinaattori Anne Ollanketo ja projektipäällikkö Marjut Parhiala. Osa-aikaisilla työsuhteilla työpanosta on voitu kohdentaa koko maakunnan alueelle, vaikka toimintamalli tuo myös omat haasteensa.

Seuraavana Uudenmaan digitukipilotti

Seuraavana esittelyssä Uudenmaan digitukipilotti. Siinä he vastaavat myös Pohjois-Pohjanmaan tiimin lähettämään kysymyksen: Miten Uudellamaalla on suunniteltu digituen koordinaatiota eri toimijoiden (kunnat, julkiset palvelut, yritykset, järjestöt, koulutusorganisaatiot) välillä?