Kirjastoväki digitaitoisemmaksi ja verkottumaan digituessa

Digituki - 22.05.2019

Yleisille kirjastoille osoitettiin tämän vuoden budjettiin määräraha, jonka käytölle on kaksi tarkoitusta:

  1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
    Digineuvontaosaamisen minimitason määrittely (palvelujen tuntemus, palvelujen käytön neuvonta ja opastus mm.) ja minimitason määrittelyn pohjalta toteutettava kirjastohenkilöstön lisäkoulutus.
  2. AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa
    Digituen tarjoajien toimintaverkoston tuntemus ja yhteistyön kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti, paikalliset ja alueelliset toimintamuodot ja hankkeet.

Tavoitteena digitaalisten kirjastopalveluiden osaamisen kehittäminen

Vuosien 2019–20 aikana kirjastoissa koulutetaan erityisesti heikoimmin digilaitteita ja palveluja osaavia työntekijöitä sekä valmentaudutaan verkostomaiseen kansalaisten auttamiseen digimaailmassa. Tarkoitus on, että koko maassa digitaalisten kirjastopalvelujen osaaminen olisi samalla tasolla, ja että asiakkaita voitaisiin auttaa laitteiden sekä erilaisten arjen digipalvelujen käytössä asuinpaikasta riippumatta.

Kirjastoilla on digituen verkostossa ainutlaatuista tarjottavaa: jokaisessa kunnassa on kirjastotila, jossa asiakkaita voidaan auttaa ja opastaa. Kutsumme entistä useammat sähköisiä palveluja ja asiointikanavia tarjoavat kirjaston tiloihin neuvomaan.

Luvassa koulutusta, webinaareja, digipajoja

Kirjastojen digihankkeen aikana yhdeksän alueellista kehittämistehtävää hoitavaa kirjastoa sekä valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava Helsinki lyövät osaamistaan yhteen, jakavat hyviä käytäntöjä, luovat uusia ja rakentavat digituen kumppaneiden kanssa jakamiseen liittyviä ratkaisuja. Alueilla työ konkretisoituu näillä näkyminen koulutuskiertueina, webinaareina ja digipajoina, valtakunnalliseen käyttöön pyritään luomaan yhdessä muiden toimijoiden, kuten VRK:n, YLE:n, SeniorSurf-toimijoiden ym. kanssa tapoja löytää ja jakaa digituen antajien tarvitsemaa materiaalia.

Toimintaa suunnitellaan parhaillaan. Ehdotuksia hyviksi toimintatavoiksi otetaan vastaan ja suunnitella voidaan myös yhdessä!

Kirjoittaja

Päivi Litmanen-Peitsala, Helsingin kaupunginkirjasto / valtakunnalliset kehittämispalvelut

plp@kirjastot.fi