Digitukipilotin kuulumisia Lapista

Digituki - 22.05.2019

Lapissa digitukea kehitetään Lapin sairaanhoitopiirin koordinoimana. Pohjois-Karjalan esittämään kysymykseen, miten lappilaisia toimijoita on saatu kokoon pitkien välimatkojen maakunnassa, vastauksena on, että digituen antajia on kartoitettu koko maakunnan alueella heti hankkeen käynnistyessä syyskuussa 2018 ja tämä työ jatkuu edelleen.  Lapissa pitkät etäisyydet tarkoittavat sitä, että osa tapaamisista on toteutettu verkkopalavereina tai puhelimitse.
Jotta tiedettäisiin, minkälaista digitukea Lapin alueella tarvitaan, kartoitetaan digituen tarvetta muun muassa kyselyillä. Pilotin yksi tavoite on edistää digituen saatavuutta sekä näkyvyyttä alueen asukkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on, että asukas löytää juuri itselleen sopivan tuen läheltä asuinpaikkaansa tai esimerkiksi etätukena.
Yhteistyötä on tehty myös digitukea tarjoavien järjestötoimijoiden, kansalaisopistojen, seurakuntien, säätiöiden ja kirjastojen kanssa. Digitukea on siis tarjolla hyvin monessa paikassa. Seuraavaksi kartoitetaan alueella toimivia yrityksiä.
Seuraavana vuorossa olevalta Pohjois-Pohjanmaan Digituki-pilotilta haluaisin kysyä, minkälaista arjen yhteydenpitoa ja tapaamisia alueen pilottihenkilöiden kesken on, kun pilottia toteutetaan verkostoyhteistyönä?

Kirjoittaja

Tytti Kurtti
Projektikoordinaattori
Lapin sairaanhoitopiiri