Digituen kehittämisen koordinointi valtakunnalliseksi

Digituki - 30.09.2019

Elokuussa käynnistynyt valtionavustushaku mahdollistaa digituen alueellisen koordinaation laajenemisen valtakunnalliseksi. Digituen alueellisen kehittämisen laajentamiseen on varattu yhteensä 2,4 miljoonaa euroa 1.10.2019-31.10.2020. Digituen laajentaminen valtakunnalliseksi tärkeää, jotta digitukea olisi tarjolla Suomessa kattavasti ja yhdenvertaisesti.

"Avustushaku on käynnistynyt vilkkaana ja päätökset avustuksista tehdään loka-marraskuussa", kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Väestörekisterikeskuksesta. Väestörekisterikeskus on auttanut maakuntien liittoja hankesuunnitelmien tekemisessä, osallistunut haun käytännön organisointiin, tukenut alueellisten koordinoijien työtä sekä seurannut tavoitteiden toteutumista.

Yhteistyössä on voimaa

Digituen koordinointia on pilotoitu viidellä alueella vuodesta 2018 lähtien. "Pilottialueiden kokemukset toiminnan kehittämisestä antavat arvokkaita vinkkejä  uusille maakunnille, kun ne käynnistävät omaa toimintaansa. Vaikka alueelliset erot ovat suuria, onnistumisen takeena on ollut vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden löytäminen", summaa Piirainen.

"Haluan tässä kohtaa kiittää lämpimästi kaikkia kehittämiseen osallistuneita innokkuudesta lähteä yhdessä kehittämään digituen saavuttavuutta. Jatkamme yhteistä matkaa entistä laajempana rintamana tietoa jakaen ja toisiltamme oppien."