Digitaidot tutuksi Pohjois-Karjalassa

Digituki - 27.09.2019

Julkisia ja sähköisiä palveluita kehitetään vauhdilla ja yhä useampia palveluja tarjotaan ensisijaisesti verkossa. Kun sähköisiä palveluita kehitetään ja vanhoista paperilomakkeista pyritään pääsemään eroon, voidaan helposti päätyä tilanteeseen, missä sähköisten palveluiden käyttö ei kaikilta ihmisiltä onnistu. Tämän seurauksena osa ihmisistä voi jäädä tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolelle.

Digitaidot tutuksi -juttusarjalla herätettiin keskustelua digituesta ja sen tarpeista

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:ssä halusimme nostaa tätä tärkeää asiaa esille ja saimme Karjalaiseen digitaidot tutuksi- juttusarjan. Juttusarja seuraa, millaisia erilaisia digituen muotoja Pohjois-Karjalassa on tarjolla ja miten ne vaikuttavat ihmisten elämään. Juttusarjassa nostetaan laajasti esille sähköisten palveluiden opastuksen lisäksi ihan perinteistä ohjelmien ja laitteiden peruskäytön tukea, tietoturvaa sekä saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta digipalveluissa.

Pohjois-Karjalassa perinteiselle laitteiden käytön opastukselle on valtavasti kysyntää. Vertaisohjaus sekä maksuton digineuvonta ovat avainasemassa digineuvonnassa. Juttusarjassa nostettiin esille esimerkiksi Joensuun kansalaistalo, jossa annetaan maksutonta digineuvontaa. Kansalaistalolla tuen kysyntä on siirtynyt tietokoneista älypuhelinten peruskäyttöön ja siihen liittyvään henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Tietoturvaa käsittelevässä jutussa tuotiin esille Juuan Ellinkulmassa vapaaehtoisen ohjaajan pitämät digitreenit, joissa tietoturva on aina yksi keskeisimmistä teemoista. Digitreeneissä painotetaan vahvasti tietoturvan tärkeyttä, koska sen avulla laitteiden käyttö koetaan turvallisemmaksi ja ihmiset rohkaistuvat käyttämään laitteita rohkeammin.

Myös erityisryhmien huomioiminen digituen antamisessa on tärkeää. Näkövammaiset ry. nosti juttusarjassa esille kotiin vietävän digituen. He kokevat, että kotikäynneillä pystytään antamaan paremmin juuri sille ihmiselle räätälöityä ohjausta, etenkin jos ihmisellä on näkövamman lisäksi myös muita rajoitteita.

Tämänkaltainen juttusarja on oiva herättämään keskustelua digituesta ja sen tarpeista. Lisäämällä tietoa saatavilla olevasta digituesta pystymme avaamaan digituen monimuotoisuutta sekä kannustamaan ihmisiä rohkeasti käyttämään digitaalisia palveluja arjessa ja tarvittaessa kääntymään oman alueensa digineuvonnan pariin.

Jaana Hiltunen, digikehittäjä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys - Ihmisen asialla jo 80 vuotta!