Digipalvelujen käyttöön ei pakoteta vaan rohkaistaan ja tuetaan

Digituki - 22.05.2019

Jokainen meistä saa edelleen päättää, miten hoitaa henkilökohtaiset asiansa viranomaisen kanssa, sähköisesti vai perinteisesti joko puhelimella tai käymällä viranomaisen luona. Digitaaliseen palvelutapaan panostetaan kuitenkin yhä enemmän sen tarjoamien hyötyjen vuoksi, joten viranomaiset ja järjestöt kannustavat kaikkia digipalvelujen käyttöön. Ja tarvitaanhan digitalkoisiin myös yksityisten palveluntuottajien panosta ja digitukea.

Digitalisoituminen huolestuttaa monia

Julkisuudessa esitetään usein huoli esimerkiksi ikäihmisten mahdollisuudesta hoitaa viranomaisasioita, koska monilta heistä puuttuu tietokone tai älypuhelin ja myös toimintakyvyssä voi olla rajoitteita. On aivan totta, että jos ei voi, osaa tai halua käyttää digilaitteita, jää nykyisin monen asian tai palvelun ulkopuolelle. Tai ainakin palvelujen saatavuus ja käyttö on hankalampaa.

Ikäihmisiä tai muita henkilöitä ei olla velvoittamassa julkisten digipalvelujen käyttöön. Sen sijaan kaikkia palvelujen tarvitsijoita halutaan opastaa, rohkaista ja tukea sähköisessä asioinnissa ja laitteiden käytössä, jotta mahdollisimman moni voisi asioida sähköisesti. Viranomaiset digitalisoivat palvelujaan hoitaakseen tehtävänsä mahdollisimman hyvin ja taatakseen palvelujen saatavuuden koko maassa.

Ihmisten erilaisuus ja tarpeiden moninaisuus keskiöön

Digi arkeen -neuvottelukunta korostaa toimintakertomuksessaan Digitaalinen Suomi – Yhdenvertainen kaikille ihmisten erilaisuuden ja tarpeiden moninaisuuden huomiointia palveluja kehitettäessä. Toisen puolesta asiointi helpottaa, jos ikääntyneet vanhemmat ja lapset asuvat kaukana toisistaan. Mutta kaikilla ei ole läheisiä, joita voisi valtuuttaa asioimaan puolestaan. Tällöin ei tarvitse valita puolesta asiointia vaan palvelu on saatava muulla tavoin.

Palvelujen digitalisoituminen ei tuo haasteita vain ikäihmisille, vaan tukea tarvitsevat myös nuoret. Vaikka monet heistä käyttävät digilaitteita sujuvasti, he eivät välttämättä ole taitavia viranomaispalvelujen äärellä, koska eivät tunne niiden tarkoitusta ja toimintaperiaatteita.

Apua ja neuvontaa tarjolla, ja siihen velvoittaa myös uusi laki

Meillä on valtakunnallinen Väestörekisterikeskuksen Kansalaisneuvonta-palvelu (puhelin 0295 000), josta saa yleistä ohjausta ja neuvontaa julkisiin palveluihin ja niiden käyttöön – myös sähköisten. Vanhustyön keskusliiton Senior Surf:in opastuspaikkakartalta löytyvät ikäihmisille suunnatut digiopastuspalvelut koko maasta.

1.4.2019 voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta korostaa ja täsmentää viranomaisten tiedottamis- ja neuvontavastuuta. Lain myötä viranomaisten on tiedotettava digitaalisissa palveluissaan, miten jokainen voi hoitaa asiansa viranomaisen kanssa sähköisesti. Palveluissa on julkaistava yhteystieto, josta on mahdollisuus saada neuvoja palvelun käyttämiseen.  Yhteystieto voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkolomake tai chat-palvelu. Mikäli viranomaisella ei ole mahdollisuutta järjestää mitään omaa kanavaa, voi neuvontakanava olla myös Kansalaisneuvonnan yhteystieto.

Arvokeskustelua tarvitaan

Koska julkisten palvelujen resurssit ovat rajalliset, meidän tulisi keskustella vielä nykyistä enemmän siitä, käytetäänkö resursseja postimaksuihin ja papereiden käsittelyyn vai hyvinvointiin ja hoivaan? Lisäksi meidän tulisi keskustella missä palveluissa ja tilanteissa kasvokkain kohtaaminen on syytä säilyttää. Digitalisaatio ei saa sitä syrjäyttää vaan päinvastoin mahdollistaa ja vahvistaa.

Kirjoitus on julkaistu myös mm. Suomidigissä, Forssan lehdessä ja Turun Sanomissa

Kirjoittajat:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Marianne Heikkilä, puheenjohtaja, Digi arkeen -neuvottelukunta
Minna Piirainen, projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus