Pääkirjoitus

Digituki - 22.05.2019

Väestörekisterikeskuksen digituessa on ollut vauhdikas kevät, ja nyt vihdoin pääsemme jakamaan tietoa suunnitelmistamme uutiskirjeenkin muodossa.

Lue lisää

Digipalvelujen käyttöön ei pakoteta vaan rohkaistaan ja tuetaan

Digituki - 22.05.2019

Koska julkisten palvelujen resurssit ovat rajalliset, meidän tulisi keskustella vielä nykyistä enemmän siitä, käytetäänkö resursseja postimaksuihin ja papereiden käsittelyyn vai hyvinvointiin ja hoivaan? Lisäksi meidän tulisi keskustella missä palveluissa ja tilanteissa kasvokkain kohtaaminen on syytä säilyttää. Digitalisaatio ei saa sitä syrjäyttää vaan päinvastoin mahdollistaa ja vahvistaa.

Lue lisää

Kirjastoväki digitaitoisemmaksi ja verkottumaan digituessa

Digituki - 22.05.2019

Kirjastoille osoitettiin määräraha, jonka tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa.

Lue lisää

Digitukipilotin kuulumisia Lapista

Digituki - 22.05.2019

Lapissa digitukea kehitetään Lapin sairaanhoitopiirin koordinoimana. Lapissa pitkät etäisyydet tarkoittavat sitä, että osa tapaamisista on toteutettu verkkopalavereina tai puhelimitse.

Lue lisää

Digituen eettiset ohjeet

Digituki - 22.05.2019

Väestörekisterikeskus laatii parhaillaan digituen eettisiä ohjeita yhdessä alueellisten digituen pilottien kanssa. Toive yhteisistä ohjeista on tullut digituen antajilta. Monia on askarruttanut toiminnan rajat, mm. digituen antajan ja -saajan vastuut sekä turvallisuuden huomioiminen.

Lue lisää