JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvaa vuosina 2019–2021

08.05.2019

Väestörekisterikeskus on käynnistänyt JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

JUDO-hanke hyödyntää erilaisia, osin uudenlaisia toteutustapoja sekä tietysti oppeja aiemmista hankkeista.  Väestörekisterikeskus tuottaa osana JUDO-hanketta muun muassa julkisen hallinnon käyttöön digiturvan koulutusratkaisun, joka sisältää myös digiturvapelin.
 
JUDO-hankkeen tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja virtuaalisia, mikä mahdollistaa osallistumisen myös muihin kuin oman alueen tilaisuuksiin.

Tavoitteena toimivat ja luotettavat digitaaliset palvelut

Tavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Tätä tavoitetta edistetään kehittämällä digiturvan johtamista, henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoamalla tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi. Näitä asioita kehitetään JUDO-hankkeen viidessä projektissa:

1. Tukea digiturvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen
Projekti 1 auttaa organisaatioita digiturvallisuuden johtamisessa ja kehittämisessä tarjoamalla tätä varten nykyaikaisia malleja ja työkaluja. Projektissa luodaan digiturvallisuuden johtamisen ja hallinnan käsikirja sekä opas digiturvan toteuttamiseksi, jotka viedään käytäntöön Digiturva-yhteishankkeen työpajojen ja vuosittaisten TAISTO-harjoitusten avulla. Digiturva-yhteishanke toteuttaa vuonna 2019 yhteensä 9 työpajatilaisuuttaa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteishankkeeseen >>
 
2. Tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikko
Projekti 2 luo tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikon (VAHTI100). Hankkeessa toteutetaan myös verkkopalvelu, jossa kehikon materiaalit ja soveltamisohjeet julkaistaan kaikkien käyttöön.
 
3. Digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisu koko julkiselle hallinnolle
Projekti 3 tuottaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisun, joka koostuu oppimisympäristöstä sekä digiturvapelistä. Koulutusjärjestelmä tuotetaan yhteistyössä HAUSin eOppiva-mallia käyttäen ja julkaistaan koko julkisen hallinnon, osittain kansalaisten ja yritysten käyttöön. Digiturvapeli valmentaa toimimaan fyysisen ja digimaailman erilaisissa tilanteissa pelillisin keinoin.
 
4. Seurantajärjestelmä digiturvallisuuden hallintaan
Projekti 4 tuottaa organisaatioiden käyttöön digiturvallisuuden seurantajärjestelmän, jonka avulla organisaatio voi seurata ja arvioida sen digiturvallisuuden osa-alueiden kehittymistä. Organisaatio saa laajempaa kokonaiskuvaa sen omaa sekä koko julkisen hallinnon kokonaiskuvan raportointitarpeita varten.
 
5. Digitaalisen turvallisuuden harjoituksille malli ja suunnitelma
Projekti 5 tuottaa harjoitusmallin ja -suunnitelman erilaisten digitaaliseen turvallisuuteen liittyvien harjoitusten kehittämiseksi ja järjestämiseksi.
 
Liity JUDO-hankkeen postituslistalle ja saat säännöllisesti tietoa JUDO-hankkeen etenemisestä ja siihen liittyvistä tilaisuuksista >>
 
JUDO-hankkeen sivu Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla >>  
 
Valtiovarainministeriö julkaisi joulukuussa 2019 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman toimeenpano on vastuutettu Väestörekisterikeskukselle, joka on asettanut sen toteuttamiseksi JUDO-hankkeen vuoden 2021 loppuun.
 
Lisätietoa:
 
Hankepäällikkö ja projektipäällikkö (2) Kirsi Janhunen, 029 553 5155
Projektipäällikkö (1) Kimmo Rousku, 029 553 5120
Projektipäällikkö (3) Juha Kirves, 029 553 5151
Projektipäällikkö (4) Erja Kinnunen
Projektipäällikkö (5) Hanna Heikkinen, 029 553 5121

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vrk.fi