Digitalisaation onnistuminen tarvitsee osaavia ihmisiä, järjestelmiä ja mahdollistavaa lainsäädäntöä

10.05.2019

Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvan palvelutason säilyttäminen on suurin tulevaisuuden haasteemme ja paras ratkaisu siihen ovat digitaaliset palvelut. Väestö ikääntyy ja eläköityy, työtätekevien määrä vähenee ja verokertymä pienenee. Julkishallinnon palvelut on kyettävä tarjoamaan yhtä kattavasti, mutta alemmilla tuotantokustannuksilla. Eri tietovarantojen laaja hyödyntäminen eri toimijoiden ja järjestelmien välillä helpottaisi useimpien ihmisten arkea. Tiedot on saatava liikkumaan luotettavasti ja automatisoidusti eri järjestelmien välillä. Digitalisaatio ei kuitenkaan toteudu vain järjestelmiä tai lainsäädäntöä parantamalla. Kansalaiset, joilla on valmius käyttää sähköisiä välineitä, täytyy saada asioimaan myös julkishallinnon kanssa nimenomaan sähköisissä kanavissa. On panostettava yksittäisten ihmisten digitaitojen kehittämiseen.

Lue lisää

Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari on valittu vuoden digijohtajaksi 2019

10.05.2019

Tivi-lehti on valinnut Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskarin vuoden 2019 liiketoiminnan digijohtajaksi. Viskarin saama tunnustus on samalla tunnustus julkishallinnossa tehdylle merkittävälle digitalisaatiokehitykselle.

Lue lisää

D9-tiimiltä tukea tulevan hallituskauden haasteiden ratkaisemiseen

09.05.2019

Julkishallinnon oma muotoilutiimi D9 on ollut mukana auttamassa valtioneuvostoa valmistautumaan uuteen hallituskauteen. Jouni Varanka VNK:n strategiaosastolta kertoo, mitä hyötyä yhteistyöstä ja palvelumuotoilusta on ollut uuteen hallitusvaihdokseen valmistautumisessa.

Lue lisää

Uusi Suomidigi: kohti konkretiaa

08.05.2019

Uudessa Suomidigissä tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee koko yhteiskuntamme digitalisaation tekijöitä. Palvelusta löytyy tietoa, tukea ja verkostoja erityisesti julkisen sektorin digipalvelujen suunnittelijoiden ja rakentajien tarpeisiin.

Lue lisää

JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvaa vuosina 2019–2021

08.05.2019

Väestörekisterikeskus on käynnistänyt JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

Lue lisää