Varmennekortit uudistuvat - Testikortit uudella sirulla ovat nyt tilattavissa!

Varmennepalvelut - 10.06.2019

Organisaatio- ja sote-kortit uudistuvat vaiheittain syksyn ja talven aikana. Korteissa on uudet entistä tietoturvallisemmat sirut ja lisäksi korttien kuvanlaatu paranee.

Lue lisää

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä vaikuttaa väestötietojärjestelmän tietojen luovutukseen

Väestötietopalvelut - 07.06.2019

Lain tarkoituksena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Lue lisää

Väestörekisterikeskus on mukana Kuntamarkkinoilla 11.–12. syyskuuta

Väestötietopalvelut - Varmennepalvelut - 07.06.2019

Osastollamme J1 (K-kerros) voit tutustua mm. väestötietojärjestelmän rakennustietojen ylläpitopalveluihin.

Lue lisää

Uusi asiakaspalvelu palvelee Väestörekisterikeskuksen organisaatioasiakkaita

Väestötietopalvelut - Varmennepalvelut - 07.06.2019

Väestörekisterikeskus avasi maaliskuun alussa asiakaspalvelun, joka palvelee yritys- ja organisaatioasiakkaita arkipäivisin sekä puhelimitse että sähköpostitse.

Lue lisää

Riihimäki hyödyntää chatbotissaan Suomi.fi-palvelutietovarantoa

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Riihimäen kaupunki aloitti tammikuun alussa kuntalaistensa palvelemisen tekoälyä hyödyntävällä chatbotilla. Toukokuun alusta lähtien Kunta-Kati on hyödyntänyt vastauksissaan myös Suomi.fi-palvelutietovarannon tietoja.

Lue lisää

Suomi.fi-viestit auttaa viranomaisia tarjoamaan sähköisiä palveluita uuden lain mukaisesti

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Huhtikuussa voimaantullut lain myötä viranomaisilla on velvollisuus tarjota mahdollisuus vastaanottaa viestejä ja asiakirjoja sähköisesti. Lain velvoitteet voi täyttää luotettavasti ja tehokkaasti Suomi.fi-viesteillä

Lue lisää

Valtuudet-palvelussa virkailijatoimintojen ensimmäinen versio käyttöön syksyllä

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Virkailijatoimintojen avulla mahdollistetaan sähköinen valtuuttaminen ja toisen puolesta asiointi useille tahoille, jotka ovat tällä hetkellä syystä tai toisesta niiden ulkopuolella Suomi.fi-valtuuksissa. Ensimmäisen version avulla kotimaiset organisaatiot pääsevät virkailijan avustuksella valtuuttamaan suomalaisia asiamiehiä toimimaan organisaationsa puolesta.

Lue lisää

Markkinaoikeuden päätös vaikuttaa Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun käyttöön ja käyttöönottoihin

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä koskien Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun kilpailutusta.

Lue lisää

Tietoa hoitopaikan valinnasta löytyy jatkossa Suomi.fi-verkkopalvelusta

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla julkaistut sisällöt terveysaseman, sairaalan ja muiden terveyspalvelujen valinnasta muuttavat Suomi.fi-verkkopalveluun.

Lue lisää

Suomi.fi-palveluväylässä nyt tuki RESTille

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Suomi.fi-palveluväylän uusi versio 6.21.0 on julkaistu 30.4.2019. Uuden version yksi merkittävimpiä uudistuksia on nyt tarjolle tuleva tuki REST-palveluiden käyttöön ja tuottamiseen.

Lue lisää

Hyödynnä PTV-tietoja organisaatiosi verkkosivuilla: esimerkkinä yhteispalvelu ja asiointipisteet

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Palvelutietovarannon avoimen rajapinnan kautta on mahdollista hakea PTV-tietoja eri järjestelmiin ja verkkopalveluihin. Yhteispalvelun asiointipisteet ovat yksi esimerkki PTV-datasta, jota organisaatioiden kannattaa hakea omille verkkosivuilleen.

Lue lisää

Suomi.fi-verkkopalvelussa on nyt viittomakielistä tietosisältöä myös yrittäjille

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Suomi.fi-verkkopalvelussa on julkaistu ensimmäiset yrittäjille kohdistetut viittomakieliset sisällöt yrityksen perustamiseen liittyvistä aiheista.

Lue lisää

Väestörekisterikeskus mukana kansainvälisessä yhteistyössä rajat ylittävän puolesta-asioinnin mahdollistamiseksi

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Suomi.fi-valtuuksien kaltaisia puolesta-asioinnin mahdollistavia palveluja on alkanut syntyä myös muihin EU:n jäsenvaltioihin pikkuhiljaa. Tämän myötä rajat ylittävien sähköisten palvelujen tarve on ollut kasvamassa myös muualla.

Lue lisää

Toukokuun PTV-vinkki: Linkitä oikein verkkoasiointikanavaan, joka vaatii sähköisen tunnistautumisen!

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Jos kuvaat PTV:hen verkkoasiointikanavan, johon pitää tunnistautua sähköisesti, varmista, että teet linkin oikein.

Lue lisää

Pääkirjoitus

Digituki - 22.05.2019

Väestörekisterikeskuksen digituessa on ollut vauhdikas kevät, ja nyt vihdoin pääsemme jakamaan tietoa suunnitelmistamme uutiskirjeenkin muodossa.

Lue lisää

Digipalvelujen käyttöön ei pakoteta vaan rohkaistaan ja tuetaan

Digituki - 22.05.2019

Koska julkisten palvelujen resurssit ovat rajalliset, meidän tulisi keskustella vielä nykyistä enemmän siitä, käytetäänkö resursseja postimaksuihin ja papereiden käsittelyyn vai hyvinvointiin ja hoivaan? Lisäksi meidän tulisi keskustella missä palveluissa ja tilanteissa kasvokkain kohtaaminen on syytä säilyttää. Digitalisaatio ei saa sitä syrjäyttää vaan päinvastoin mahdollistaa ja vahvistaa.

Lue lisää

Kirjastoväki digitaitoisemmaksi ja verkottumaan digituessa

Digituki - 22.05.2019

Kirjastoille osoitettiin määräraha, jonka tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa.

Lue lisää

Digitukipilotin kuulumisia Lapista

Digituki - 22.05.2019

Lapissa digitukea kehitetään Lapin sairaanhoitopiirin koordinoimana. Lapissa pitkät etäisyydet tarkoittavat sitä, että osa tapaamisista on toteutettu verkkopalavereina tai puhelimitse.

Lue lisää

Digituen eettiset ohjeet

Digituki - 22.05.2019

Väestörekisterikeskus laatii parhaillaan digituen eettisiä ohjeita yhdessä alueellisten digituen pilottien kanssa. Toive yhteisistä ohjeista on tullut digituen antajilta. Monia on askarruttanut toiminnan rajat, mm. digituen antajan ja -saajan vastuut sekä turvallisuuden huomioiminen.

Lue lisää

Rakennusaineita yhdenvertaisen digitaalisen Suomen rakentamiseen

Digituki - 22.05.2019

Digi arkeen -neuvottelukunta julkaisi maaliskuussa 2019 toimintakertomuksen, jossa on koottuna yhteen neuvottelukunnan huomioita, jotka on syytä muistaa kun kehitetään digitaalista Suomea. Poimi mukaan omaan kehitystyöhösi keskeisimmät ehdotukset.

Lue lisää

Save the Date - Digituen järjestäjien verkostotapaaminen Tampereella 5.9.2019

Digituki - 22.05.2019

Hei sinä digituen tuottaja. Varaa kalenteristasi 5.9. verkostotapaamista varten.

Lue lisää

Digitalisaation onnistuminen tarvitsee osaavia ihmisiä, järjestelmiä ja mahdollistavaa lainsäädäntöä

10.05.2019

Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvan palvelutason säilyttäminen on suurin tulevaisuuden haasteemme ja paras ratkaisu siihen ovat digitaaliset palvelut. Väestö ikääntyy ja eläköityy, työtätekevien määrä vähenee ja verokertymä pienenee. Julkishallinnon palvelut on kyettävä tarjoamaan yhtä kattavasti, mutta alemmilla tuotantokustannuksilla. Eri tietovarantojen laaja hyödyntäminen eri toimijoiden ja järjestelmien välillä helpottaisi useimpien ihmisten arkea. Tiedot on saatava liikkumaan luotettavasti ja automatisoidusti eri järjestelmien välillä. Digitalisaatio ei kuitenkaan toteudu vain järjestelmiä tai lainsäädäntöä parantamalla. Kansalaiset, joilla on valmius käyttää sähköisiä välineitä, täytyy saada asioimaan myös julkishallinnon kanssa nimenomaan sähköisissä kanavissa. On panostettava yksittäisten ihmisten digitaitojen kehittämiseen.

Lue lisää

Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari on valittu vuoden digijohtajaksi 2019

10.05.2019

Tivi-lehti on valinnut Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskarin vuoden 2019 liiketoiminnan digijohtajaksi. Viskarin saama tunnustus on samalla tunnustus julkishallinnossa tehdylle merkittävälle digitalisaatiokehitykselle.

Lue lisää

D9-tiimiltä tukea tulevan hallituskauden haasteiden ratkaisemiseen

09.05.2019

Julkishallinnon oma muotoilutiimi D9 on ollut mukana auttamassa valtioneuvostoa valmistautumaan uuteen hallituskauteen. Jouni Varanka VNK:n strategiaosastolta kertoo, mitä hyötyä yhteistyöstä ja palvelumuotoilusta on ollut uuteen hallitusvaihdokseen valmistautumisessa.

Lue lisää

Uusi Suomidigi: kohti konkretiaa

08.05.2019

Uudessa Suomidigissä tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee koko yhteiskuntamme digitalisaation tekijöitä. Palvelusta löytyy tietoa, tukea ja verkostoja erityisesti julkisen sektorin digipalvelujen suunnittelijoiden ja rakentajien tarpeisiin.

Lue lisää

JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvaa vuosina 2019–2021

08.05.2019

Väestörekisterikeskus on käynnistänyt JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

Lue lisää

Suunnannäyttäjät-kilpailu etsii kestävyyttä edistäviä digitekoja – ilmoittaudu viimeistään 13.5.!

08.05.2019

Nyt jo kolmatta kertaa järjestettävä Suunnannäyttäjät-kilpailu nostaa esille hyviä digitekoja ympäri Suomen. Tänä vuonna kilpailun teemana on kestävyys ja mukaan voivat ilmoittautua kaikki digitalisaation avulla ympäristön, lähiympäristön tai ilmaston hyvinvointia edistävät hankkeet, projektit ja kokeilut ympäri koko julkisen sektorin.

Lue lisää

Blogi: Onko kirjoituskone nyt keksitty, eli osaako kone kirjoittaa?

08.05.2019

Ei se teknologia, vaan ihminen, toteaa erityisasiantuntija Marko Latvanen blogikirjoituksessaan. Väestörekisterikeskus kokeilee tekoälyn hyödyntämistä Suomi.fi-palvelutietovarannossa.

Lue lisää

Digihumaus-raportti 2019: Väestörekisterikeskus esittää 12 toimenpide-ehdotusta yhteiskuntamme digitalisaation edistämiseen

07.05.2019

Väestörekisterikeskus on julkaissut Digihumaus 2019 -raportin, joka esittää 12 toimenpide-ehdotusta, joilla pystytään edistämään digitalisaatiota ja turvaamaan yhteiskuntamme peruspalvelut myös tulevina vuosina.

Lue lisää

Palkeet ja Valtiokonttori uudistavat valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset Arkkitehtuuripankkiin

03.05.2019

Väestörekisterikeskuksen Arkkitehtuuripankki tarjosi Valtiokonttorille ja Palkeille yhteisen alustan prosessikuvien muokkaamiseen ja julkaisemiseen. Tiiviissä yhteistyössä palvelua tuottavan QPR:n kanssa vanhat kuvat saatiin siirrettyä Arkkitehtuuripankkiin ja käyttöoikeudet rakennettua.

Lue lisää