X-Road Community Event 2019: gränsöverskridande samarbete

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Fredagen den 6 september 2019 ordnades X-Road-gemenskapens evenemang för första gången utanför Estlands gränser på Clarion Hotel i Helsingfors. Evenemanget har ordnats i flera år och har för varje år blivit mer internationellt. Förra året hade evenemanget deltagare från tio olika länder och i år deltog redan över 150 deltagare från 22 olika länder.

Evenemanget ordnades av Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS), en icke-vinstdrivande förening som grundats av Finland och Estland. Föreningen har till uppgift att utveckla X-Road-applikationen. Suomi.fi-informationsleden baserar sig på X-Road-applikationen.

Programmet under evenemanget var mångsidigt och aktuellt

Evenemanget öppnades av NIIS verkställande direktör Ville Sirviö, som konstaterade att X-Road verkligen är global. Ett bevis på detta är antalet deltagarländer samt att gemenskapen vuxit till nästan 500 personer. Intresse för teknologin har funnits i många länder och inom många olika delområden. I synnerhet inom social- och hälsovården, vilket också har visat sig som att presentationer av Suomi.fi-informationsleden har hållits för utländska social- och hälsovårdsdelegationer även utanför evenemanget.

På samma sätt som förut redogjordes det i början av evenemanget för hur X-Road-teknologin har utvecklats under året och hur den kommer att utvecklas. NIIS tekniska direktör Petteri Kivimäki berättade om framtiden. Under året har man utvecklat informationssäkerheten, verktygen för utvecklarna och också REST-stödet som efterfrågats av många. Inom samarbetet mellan utvecklarna var man särskilt nöjda med i synnerhet REST-stödet. X-Road-version 7 Unicorn beskrevs också tillsammans med utvecklingsarbetet med anknytning till den. Jag tycker att det är fint att utvecklingen sker med hjälp av tjänsteutformning och att den tidigare ingenjörstendensen undviks.

Därefter var det dags för användarberättelser med huvudtemana MyData och hantering av samtycken. Japanska Planetways tekniska direktör Masakazu Ohtsuka berättade hur samtyckeshantering används i en tjänst som är baserad på X-Road. Det estniska energibolaget Elerings digitaliseringsdirektör Georg Rute förklarade hur man med hjälp av X-Road kan öppna upp dataöverföringen på den europeiska elmarknaden och därigenom möjliggöra fakturering. Som case-exempel presenterades den splittrade elmarknaden i Tyskland.

Under lunchen och andra pauser fördes många fria diskussioner mellan deltagarna. Representanter för olika länder berättade om projekt som siktar på att utnyttja X-Road i den nationella förvaltningen eller regionförvaltningen samtidigt som gränsöverskridande informationsöverföring beaktas. Varje land verkar ha liknande utmaningar och önskemål när det gäller e-tjänster. Samtidigt konstaterade många att det inte lönar sig att bygga åtskilliga infrastrukturer som överlappar varandra.

På eftermiddagen delade deltagarna upp sig i tre olika rum för att lyssna på presentationer

Själv lyssnade jag när Einar Birkir Einarsson från Islands finansministerium berättade om Straumurinn, Islands X-Road-genomförande. Det var intressant att se kostnadsuppskattningar om fördelarna och hur Island hade bestämt sig för dessa lösningar.

Därefter fick jag höra mer om skyddad och säker informationsöverföring i Sveriges fall. Svenskarna hade i sina undersökningar upptäckt att de fortfarande saknar många sådana pusselbitar som till exempel Finland, Estland och Danmark redan har. Deras önskemål var att inledningsvis diskutera fortsatta åtgärder och först sedan överväga X-Road-teknologin för informationsöverföring.

Jag tyckte också att det var intressant att höra Kristiina Laitinen från EDUFI berätta om exempel med anknytning till MyData, där man kontrollerade statusuppgifter om studerande i ett register via Suomi.fi-informationsleden.

Verkstäder sätter fart på utvecklingen

Efter presentationerna var det dags för verkstäder: den första verkstaden behandlade inrättandet av en X-Road-utvecklingsmiljö. Deltagarna i denna verkstad hade fått en förhandsuppgift. I den andra verkstaden samlades information om planeringen av X-Road 7. I den tredje verkstaden planerades version 3 av X-Roads REST-stöd.

Jag deltog i verkstaden där X-Road 7 planerades och i synnerhet i processen för ibruktagande. Mina tankar utmanades mycket effektivt. En deltagare hade en god förmåga att agera som djävulens advokat och hans mål var att nuläget inte alls behöver förändras. Under diskussionerna gick vi emellertid igenom att processen för ibruktagande består av två olika nivåer: organisatorisk anslutning och teknisk anslutning. De måste fungera friktionsfritt tillsammans. Det här strävade vi också efter vid BRC i samband med vår egen process för ibruktagande. Bland idéerna kastade någon till och med fram tanken om användning av ACME-protokollet vid automatisk sökning av certifikat. På det hela taget en lyckad verkstad!

Dagen avslutades på hotellets högsta våning med ett kvällsevenemang där deltagarna fortsatte att diskutera MyData och samtyckeshantering, som verkar vara den hetaste trenden just nu runt om i världen.

Evenemanget i sin helhet var mycket givande och jag tycker att vi tydligt tar steg i rätt riktning. När det gäller gemensamma behov i olika länder och viljan att skapa egna lösningar fick jag en likadan aha-upplevelse som när jag insåg att det finns nummertavlor ovanför kassorna i butikerna. När tavlan lyser vet man att kassan är öppen. Det tog ganska länge för mig att komma på det här och därefter har jag märkt att inte alla vet att de ska titta ovanför kassorna. Förhoppningsvis höjer vi blicken ute i världen och i Finland och upptäcker att lösningen på lätta integrationer och skapande av ekosystem redan existerar.

Nu om någonsin lönar det sig att delta i planeringen och introducera egenskaper i den kommande version 7. NIIS-medlemmarna, inklusive Finland, investerar varje år sammanlagt två miljoner euro i utvecklingen. Den politiska viljan är fortsättningsvis stark och det finns en önskan om att utveckla fler gränsöverskridande tjänster.

Mer information om X-Road

Suomi.fi-informationsleden och Estlands nationella integrationsplattform X-tee bygger på X-Road-teknologin. Systemet används för närvarande i både Finland och Estland, och i framtiden kommer det också att användas för utbyte av information mellan länderna. Även Island, som blev medlem 2020, bygger som bäst en nationell integrationsplattform, Straumurinn, som baserar sig på X-Road.

Läs mera:

Nordic Institute Interoperability Solutionsin kotisivu

Suomi.fi-informationsleden

Estlands X-Road X-Tee

Evenemangets presentationer