Vill din organisation nå företag? Suomi.fi-meddelanden erbjuder en lätt, säker metod.

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Många organisationer, till exempel skattemyndigheten, använder redan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Meddelande-tjänst för kommunikation med medborgarna. Under 2019 har tjänsten även utvidgats till företag vars representanter med namnteckningsrätt kan ta emot elektroniska Suomi.fi-meddelanden av myndigheter: beslut, tillstånd, delgivanden, begäran om tilläggsinformation, förfrågningar. Dessa är vanligtvis mindre företag. Myndigheten kan öppna Meddelande-tjänsten i båda riktningarna och då kan företagen besvara meddelandena och även skicka meddelanden om de så önskar.

En datasäker och oavvislig kanal

Suomi.fi-meddelanden kräver avsändarens och mottagarens starka autentisering och förmedlas krypterade.  Företagen identifierar sig med FO-nummer. ”Meddelandena är en lösning som är säkrare än vanlig e-post och som även ersätter särskild krypterad e-post”, påminner Hannu Korkeala vid Befolkningsregistercentralen som varit en del av utvecklingen av Meddelande-tjänsten. ”Mottagaren vågar klicka på Suomi.fi-meddelandenas länkar.”

Ofta är det även på båda sidorna viktigt att få hållbara bevis på att meddelandet har skickats och tagits emot. Beviset fås med Suomi.fi-meddelandens kvitteringar. Maria Juka-Lahdenperä, utvecklingschef för tjänsten Meddelanden, berättar att det även är möjligt att lägga till funktionen bevislig delgivning till Suomi.fi-meddelanden.

Lätt att använda, avgiftsfri, mer ekologisk

Ibruktagandet av tjänsten Meddelanden kräver utöver ansökning av användningstillstånd och projektplanering även lite tekniskt arbete och en ibruktagningstestning som Befolkningsregistercentralen vid behov hjälper till med. Om organisationen redan använder tjänsten Meddelanden för att kommunicera med medborgarna kan den utvidga tjänsten till företag utan extra ansökan.

Användningen av själva tjänsten är enkel och dessutom avgiftsfri både för avsändaren och för mottagaren. Mindre traditionell post innebär även färre postavgifter och mindre pappersåtgång. Den digitala kommunikationen främjar alltså den hållbara utvecklingen.

Alltid i säkert förvar, alltid nåbar

Korkeala och Juka-Lahdenperä påminner om att tjänsten Meddelanden skapar kontinuitet: ”Inom företagen och organisationerna kan personerna och kommunikationsmetoderna bytas ut, men Suomi.fi-meddelandekedjorna finns alltid på samma plats och ser tydliga ut.”

En stor fördel är även att tjänsten är oberoende av tid och terminal. Företagens representanter kan öppna myndigheternas meddelanden även med mobilapplikationen var som helst – allt arbete görs inte på kontoret från nio till fem.    

Tjänsten Meddelanden utvecklas och intresserar

Befolkningsregistercentralen ordnade i oktober 2019 ett förmiddagsseminarium där man berättade om Meddelande-tjänstens fördelar i företagskommunikationen. ”Nästan 100 åhörare deltog antingen på plats eller på distans”, berättar Maria Juka-Lahdenperä.

Men vi vilar inte på lagrarna. ”Nu går det redan att ge fullmakt i tjänsten till vem som helst av företagets anställda eller till en utomstående instans som har rätt att läsa och ta emot meddelandena”, berättar Korkeala. Även det gränsöverskridande samarbetet med Skandinavien och de baltiska länderna är en inspirerande framtidsvy.