Utvecklingsverktyg för tillgängliga e-tjänster i biblioteket Suomi.fi Design System

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Suomi.fi Design System erbjuder de viktigaste byggklossarna för digitala tjänster

Digitala tjänster innehåller många likadana basfunktioner. Alla tjänster har till exempel någon typ av knappar. För att man inte ska behöva återuppfinna hjulet för varje tjänst, erbjuder Suomi.fi Design System en uppsättning återanvändbara och dokumenterade gränssnittskomponenter. Komponenterna i Design System-biblioteket är jämförbara och dessa byggklossar kan användas av såväl planerare som utvecklare att skapa enhetliga tjänster.

På webbplatsen Suomi.fi Design System hittar du information om de komponenter som publicerats och det finns även en närmare bruksanvisning för varje komponent. I anvisningarna betonas särskilt frågor gällande tillgänglighet och användbarhet. Alla komponenter som publicerats i biblioteket Suomi.fi Design System har genomförts och testats enligt tillgänglighetskraven. Komponenterna publiceras i formatet React JS (Javascript).

Komponenterna i Design System får användas fritt antingen som sådana eller så kan de bearbetas att motsvara det visuella uttrycket i den egna tjänsten.

En enhetlig användarupplevelse är till fördel för användarna

En kollega från Holland ställde en fråga på en utformningskonferens inom den offentliga förvaltningen: ”Hur många gånger har förvaltningen råd att betala utformningen av en sänd-knapp?” I Holland har man gått in för att genomföra ett gemensamt Design System på statsförvaltningsnivån. Motsvarande gemensamma förvaltningsövergripande Design System-bibliotek för digitala tjänster har även genomförts på andra håll, exempelvis i Danmark, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Singapore.

Gemensamma gränssnittskomponenter ger tjänster som genomförs av olika organisationer ett enhetligt uttryck, vilket resulterar i en helgjuten användarupplevelsen. Enhetliga tjänster är till fördel för användarna.

Mera tillsammans – delta i utvecklingen

Biblioteket Suomi.fi Design System och den stilguide som planeringen bygger på utvecklas kontinuerligt som en del av utvecklingen av Suomi.fi-nättjänsten. Förbättringar och tillägg görs på basis av tillgänglighets-, användbarhets- och servicebehovet.

Med hjälp av biblioteket Design System kan alla dra nytta av det arbete som redan gjorts samt delta i den gemensamma utvecklingen. Tillsammans får man till stånd mera, även med mindre resurser.

För närvarande arbetar man med en mer detaljerad modell för den gemensamma utvecklingen av Suomi.fi Design System, men du kan redan nu delta i utvecklingsarbetet. Som användare av Design System kan du även påverka utvecklingen av komponentbiblioteket. Som användare kan du önska nya egenskaper, rapportera fel samt producera nytt innehåll. När vi producerar nytt innehåll för det gemensamma biblioteket kan alla användare av Design System dra nytta av arbetet.

På kommande även material för planerare

Vi kommer även att publicera planeringsmaterial för Suomi.fi-tjänsters gränssnitt i Sketch-format på webbplatsen för Design System. Planeringsmaterialet kommer att innehålla de centralaste tillgänglighetstestade gränssnittsplanerna gällande stilen och användarupplevelsen i Suomi.fi.

Bekanta dig med Design System och delta i utvecklandet