Uppskattning: Företaget kan spara upp till 6–10 euro i kostnader för varje hanterat ärende genom att integrera Suomi.fi-fullmakter i sina tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

I tjänsten Fullmakt kan en person eller ett företag ge en fullmakt eller begära en fullmakt för att kunna uträtta ärenden åt en annan person eller ett annat företag. Tjänsten kan enkelt integreras i företagets egna kanaler för elektronisk ärendehantering. Med hjälp av tjänsten kan man säkerställa att kraven på dataskydd och informationssäkerhet uppfylls vid hantering av ärenden åt någon annan. 

”I stället för att bygga upp och upprätthålla en egen fullmaktstjänst kan företaget frigöra resurser för annat utvecklingsarbete”, säger utvecklingschef Mika King vid Befolkningsregistercentralen. Den enda kostnaden som tjänsten Fullmakter orsakar företaget är kostnaden för integreringen i det egna systemet.

Avgiftsfri tjänst för medborgare, företag och andra organisationer

”Bara en bråkdel av finska företag har börjat dra nytta av tjänsten Fullmakter. Tjänsten lämpar sig särskilt väl till exempel för organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen samt för företag i finans- och försäkringsbranscherna, i vilka det ofta förekommer situationer där ärenden ska uträttas åt ett företag eller en annan person. I dessa branscher är de potentiella kostnadsbesparingarna betydande", säger King.

Enligt en uppskattning som Deloitte gjorde 2015 är det med hjälp av tjänsten Fullmakter möjligt att för varje uträttat ärende spara upp till 6–10 euro jämfört med ärenden som hanteras över disken.

Enkelt att ta i bruk och ständigt aktuella uppgifter

Med hjälp av tjänsten Fullmakter är det administrativt sett mycket enklare för företag att kontrollera personers och företags rättigheter att uträtta ärenden jämfört med ett läge där företaget har ett eget system för det.

”Företaget behöver inte bygga upp någon egen tjänst för elektroniska fullmakter eftersom rättigheterna att uträtta ärenden för andra kontrolleras i realtid i befolkningsdatasystemet, handelsregistret och fullmaktsregistret. Tjänsten ökar pålitligheten och informationssäkerheten vid elektronisk ärendehantering och ser i bakgrunden till att de som uträttar ärenden för andra har aktuella rättigheter och fullmakter för det”, berättar King.

Programleverantörerna kan integrera tjänsten i sina plattformar för elektronisk ärendehanteringen och till exempel banker och försäkringsbolag kan använda tjänsten i sina egna lösningar för kundservice.

”Ett projekt för att integrera en e-tjänst med Suomi.fi-fullmakter tar i genomsnitt en månad i anspråk. Granskningen av fullmakter kan förutom i olika e-tjänster också utnyttjas vid fysiska kundserviceställen, som man till exempel gjort i apoteken”, fortsätter King.

Den globalt sett unika tjänsten Suomi.fi-fullmakter belönades år 2019 på den finländska prisgalan Blue Arrow Awards som den slagkraftigaste digitala samhällsservicen och på tävlingen Sharing and Reuse som ordnades av Europeiska kommissionen som en internationellt progressiv tjänst som gör livet lättare för medborgare och företag.

Mer information

  • Utvecklingschef Mika King, Befolkningsregistercentralen, mika.king@vrk.fi, 029 553 5301.

Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

  • Med Suomi.fi-fullmakter kan en person eller ett företag ge en annan person eller ett annat företag en fullmakt, det vill säga rätt att uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning.  Dessutom kan personen eller företaget begära rätt att få sköta ärenden för en annan person eller ett annat företag.
  • När tjänsten Fullmakter kopplas till en e-tjänst kontrollerar den uppgifterna om vårdnadshavare i befolkningsdatasystemet, och därmed behöver föräldrar ingen separat fullmakt för att uträtta ärenden åt sina barn.
  • Tjänsten Fullmakter kontrollerar den officiella rätten att företräda ett finskt företag i handelsregistret och därför behöver företagets företrädare inte nödvändigtvis någon separat fullmakt för att uträtta ärenden åt företaget.
  • I tjänsten Fullmakter har redan närmare fyra miljoner fullmakter skapats.
  • Med hjälp av tjänsten Fullmakter uträttas varje månad över två miljoner ärenden för någon annans räkning.
  • Befolkningsregistercentralen introducerade tjänsten Fullmakter år 2017.
  • Det tekniska materialet i anslutning till tjänsten Fullmakter och kontaktuppgifter i frågor som gäller ibruktagande finns på adressen:  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely
  • Mer information om tjänsten Fullmakter: suomi.fi/fullmakter.