Tydlig information hjälper när man går i ett töcken

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Ibland ställer livet oss i orättvisa och sorgliga situationer. Det svåraste är säkert när en närstående avlider. De som är kvar här måste uträtta ärenden hos flera myndigheter och företag och fatta stora beslut i en tid när man är som svagast. Informationspaketen i Suomi.fi-webbtjänsten har tagits fram för att hjälpa människor framåt steg för steg. Änkor/änklingar i arbetsför ålder stöds också av föreningen Suomen nuoret lesket.

”Vad ska man göra nu?”

Eftersom Befolkningsregistercentralen förstår ämbetsverkens och den offentliga förvaltningens roller i olika livshändelser, har det gått naturligt att samla in och strukturera information om dessa för medborgarnas behov. ”Man kunde tala om tväradministrativt innehåll”, säger Iida-Maria Mattila som arbetar på Suomi.fi-webbredaktionen.

Tydliga svar på frågor

Mattila berättar hur Suomi.fi-informationspaketen tas fram: ”Vi börjar genom att på sätt och vis bryta upp livssituationen i fråga: Hurdana frågor förknippas med den och vilken information kan man få från olika ämbetsverk och organisationer.”

Suomi.fi-webbredaktionen beställer texterna av en utomstående skribent som fått anvisningar om att använda klarspråk. ”Vi har verktyg för att kontrollera om texternas struktur och språkdräkt är förståeliga”, nämner Iida-Maria Mattila.

Texten ska vara enkel men inte abrupt, påminner Mattila: ”Det är viktigt med empati. Suomi.fi-webbtjänsten har ett hjärta.”

Utvecklingstips från erfarenhetsexperter

Även flera föreningar och organisationer har deltagit  i upprättandet och bearbetningen av vissa informerande innehåll när de har uppdaterats. När Suomi.fi-webbredaktionen började uppdatera guiderna för situationer där en närstående avlidit kontaktade Iida-Maria Mattila föreningen Suomen nuoret lesket för kommentarer om innehållet.

Föreningens verksamhetsledare Sirpa Mynttinen anser att fördelen med de informerande innehållen på Suomi.fi är bland annat tillgängligheten: ”Vi har ju vår egen guide, men för att få tag på den måste man ju hitta oss först.” Enligt henne är Suomi.fi-innehållen även väl strukturerade: ”Läsaren får först allmän information och kan sedan fördjupa sig i ämnet.”

Många efterlevande föräldrar till minderåriga barn vaknar upp till att de blivit barnets intressebevakare, och ska sköta den egendom som barnet ärvt och redovisa om detta till magistraten. Mynttinen framför ett utvecklingsförslag: ”Man kunde lägga till ännu mer information om intressebevakning och förmyndarverksamhet i Suomi.fi-webbtjänsten.”       

Förening erbjuder kamratstöd till änkor i arbetsför ålder

Yngre änkor och änklingar är – lyckligtvis – mer sällsynta än äldre. Men därför är det även svårare att hitta andra som befinner sig i samma situation. Sari Rappi-Lindholm från Jyväskylä märkte detta själv i slutet av 1990-talet och grundade en grupp för änkor och änklingar. Verksamheten utvidgades bland annat med hjälp av stöd för utvecklingsprojekt från RAY. År 2009 blev Suomen nuoret lesket ry en riksomfattande förening, och föreningen firar nu sitt 10-årsjubileumsår.

”Vi har över 15 lokala kamratstödsgrupper. Vi ordnar veckosluts- och temadagsevenemang samt kamratstödsevenemang och -veckoslut, levererar guider och erbjuder telefonrådgivning”, räknar Sirpa Virttinen upp. ”Våra medlemmar kan också få hjälp av en jurist som gör frivilligarbete.”

Genom kamratstöd ser unga änkor och änklingar att det finns andra som funderar på samma saker och går igenom liknande känslor. De glimtar av hopp som andra likställda kan ge har även en stor betydelse. När man träffar änkor och änklingar som redan kommit framåt i livet, ökar tron på att man också själv kommer att klara sig.