Tjänster och servicekanaler hittas enklare på Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Det är nu ännu enklare att hitta servicekanaler som kopplats till organisationernas tjänster på Suomi.fi. När du öppnar en tjänst visas anslutna servicekanaler direkt i höger kant.

Om fler än fem kanaler har kopplats till en servicekanal, visas det under listan i fråga en länk ”Visa alla serviceställen/telefonservicekanaler/webbservicekanaler”, där du kan se alla respektive servicekanaler. Längst ned i listan finns dessutom en länk ”Visa alla servicekanaler”, som visar alla servicekanaler samlade på en sida.