Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i september!

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

De månatliga Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i februari. Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information till Suomi.fi-tjänsternas kundorganisationer samt till dem som är intresserade av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll. Du kan skicka in respons, frågor eller kommentarer i förväg till experter på Suomi.fi-tjänsterna. Det är möjligt att ge respons på utvecklingen av tjänsterna och ställa frågor även på evenemanget.

Årets första Suomi.fi-informationsmöte hålls den 10 september 2019. Informationsmötena ordnas på tisdagar klockan 9-. Evenemanget hålls på finska.

Tjänsterna som behandlas på möte:

  • Meddelanden
  • Fullmakter
  • Identifikation
  • Servicedatalager
  • Suomi.fi-nättjänst
  • Informationsled
  • Interoperabilitetsplattform
  • Kartor & Betalningar

Mer information, en blankett för att skicka in frågor och länkar till det virtuella mötet finns på eSuomi: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/suomi-fi-infot/ (på finska). På webbsidan finns också inspelningar av de tidigare informationsmötena och deras material.

Välkommen med på Suomi.fi-informationsmötena!