Suomi.fi-identifikation: förändringar i Nordeas och Danske Banks identifieringstjänster i höst

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Nordea och Danske Bank har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna. Detta gäller också Suomi.fi-identifikation.

Nordea och Danske Bank instruerar sina kunder att ta i bruk en kodapp som installeras i telefonen. Utöver kodappen erbjuder de en separat koddosa till de användare som inte vill använda appen.

Det lönar sig att följa med informationen som bankerna ger. Kundservicen på den egna banken talar om hur identifieringen möjligtvis kommer att förändras och ger råd om hur eventuella nya identifieringsverktyg tas i bruk.

Kunder i övriga banker kan fortsätta använda kodtabeller för Suomi.fi-identifikation.

Kom ihåg, att bankkoder aldrig ska lämnas ut via e-post eller telefon och att man när man använder koderna alltid ska kontrollera att man faktiskt är på den egna bankens webbsida. Bankerna har informerat om att bedragare har skickat ut e-post i deras namn och bett om bankkoder med hänvisning till den kommande förändringen.