Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Suomi.fi har svarat på teckenspråkiga medborgarnas behov till att finna samtliga myndigheters teckenspråkigt material på en webbsida. Några myndigheter producerar teckenspråkigt informerande material riktat till medborgare och företagare och publicerar materialet på sina egna webbsidor eller YouTube-kanaler.

Denna höst har en samlingssida för sådant material publicerats i Suomi.fi. På denna sida har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk vars ämne motsvarar Suomi.fi:s informerande innehåll. Samlingssidan koncentrerar sig på informerande innehåll för medborgare och företagare. Således gör vi inte länkar till nyheter, intervjuer, dokument eller motsvarande innehåll.

Material på finlandssvenskt och finskt teckenspråk har var sin sida. Till Suomi.fi:s svensk sida har nu samlats länkar till sex olika organisations innehåll, och till den finska sidan åtta organisations innehåll.

Innehållet kompletteras allteftersom vi får veta om lämpliga innehåll. Om ämbetsverket, ministeriet eller föreningen som du rappresenterar har producerat teckenspråkigt innehåll vars ämne motsvarar Suomi.fi:s informerande innehåll, så ta kontakt med Suomi.fi-webbredaktionen!

Bekanta dig med den nya samlingssidan: Övrigt material på teckenspråk

Suomi.fi:s informerande innehåll för medborgares livssituationer: https://www.suomi.fi/medborgare

Suomi.fi:s information för olika skeden av företagets livscykel: https://www.suomi.fi/foretag

Suomi.fi-webbredaktion: suomifi@suomi.fi