Suomi.fi-fullmakter utökas med flera möjligheter att uträtta ärenden för organisationer

Suomi.fi tjänster - 03.02.2020

Två nya funktioner togs i bruk i tjänsten Fullmakter under denna vecka som gör det möjligt för e-tjänster att erbjuda flera möjligheter för slutanvändare att uträtta ärenden åt någon annan.

Tjänsten Fullmakter kan nu även användas av föreningar och företag där hela styrelsen måste bekräfta en fullmakt.

Styrelsen tillsammans-fullmakt

I Fullmakter har det tidigare varit möjligt för en person att ge någon fullmakt på organisationens vägnar, om personen haft rätt att representera företaget ensam, om personen varit verkställande direktör eller om personen fått fullmaktsrätt av dem. De nya funktionerna gör det möjligt för företagets styrelse att tillsammans bekräfta fullmakten eller fullmaktsrätten på organisationens vägnar. Detta är dock endast möjligt om alla styrelsemedlemmar har en finländsk personbeteckning.

I det första skedet gäller förnyelsen aktiebolag och bostadsaktiebolag. Man strävar efter att lägga till stöd för andra bolagsformer senare under våren.

Utöver ”styrelsen tillsammans”-fullmakten blir det i mars även möjligt att bekräfta fullmakter enligt de viktigaste namnteckningsreglerna (t.ex. ”två styrelsemedlemmar tillsammans”). Mer om detta meddelas vid ett senare tillfälle.

För sin del gör dessa funktioner det även möjligt att övergå från Katso-tjänsten till Suomi.fi-fullmakter.

Föreningar med i Suomi.fi-fullmakter

I och med förnyelsen kan e-tjänster i fortsättningen erbjuda möjligheten att uträtta ärenden åt föreningar. I det första skedet blir det möjligt för föreningens ordförande, medlemmar och/eller andra med rätt att representera föreningen ensam.  Man kan börja använda funktionen i e-tjänsten genom att välja respektive roller (alla eller vissa) i regelmotorn i Suomi.fi-fullmakter och ge rollerna rätt att uträtta ärenden åt föreningen i e-tjänsten.

I februari öppnas möjligheten för personer med ensamrätt till namnteckning att på föreningens vägnar ge fullmakt till andra personer eller organisationer, på samma sätt som sedan tidigare varit möjligt för företag.

Mer information

Kundtjänst för organisationer

organisaatiopalvelut@dvv.fi

Tlfn. 0295 53 5115 (må-fr kl. 10-15)