Stödmaterial för ibruktagande av alla Suomi.fi-tjänster finns i Suomi.fi-serviceadministrationen – esuomi.fi stängs

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

All stödmaterial, anvisningar för ibruktagande av tjänsten samt annat material för följande tjänster finns i fortsättningen på Serviceadministrationen:

Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal riktad till organisationer, där man för tillfället kan bekanta sig med egenskaperna för tjänster och ta i bruk tjänsten. I Serviceadministrationen finns bland annat tekniska data om tjänsterna, blanketter för ibruktagandet och anvisningar om tjänsten.

För att ta i bruk tjänsterna via Serviceadministrationen krävs att du har registrerat dig som användare och att du tillhör en organisation som registrerat sig i Serviceadministrationen. Om din organisation inte tidigare använt Serviceadministrationen måste du grunda ett nytt organisationskonto. Du får mer information om hur du registrerar dig i Serviceadministrationen i stödartikeln Registrering i Suomi.fi-serviceadministrationen. Du kan bekanta dig med stödmaterialet och det tekniska materialet utan att registrera dig eller logga in under Stöd och kundtjänst i Serviceadministrationen.

Stödmaterialet på eSuomi tas ur bruk och finns därefter endast i Serviceadministrationen.

Serviceadministration finns för närvarande på finska och svenska. I framtiden kommer bland annat presentationsmaterialet för tjänsterna och en del av det tekniska stödmaterialet att finnas också på engelska.

I Serviceadministrationen finns också Suomi.fi-identifikation, Suomi.fi-meddelanden, Suomi.fi-servicedatalager, Suomi.fi-kartor och Suomi.fi-betalningar.