Skickar din organisation post till företag? – Ersätt pappersposten med Suomi.fi-meddelanden!

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Företag och företagare uppskattar möjligheten till flexibla e-tjänster. Därför lönar det sig för offentliga organisationer som har företagskunder att börja använda Suomi.fi-meddelanden för företag. Samtidigt kan ni spara in på era utgifter och använda pengarna ni sparar från pappersposten på att utveckla er övriga verksamhet.

Nu går det också att skicka meddelanden, beslut och andra delgivningar till företagsrepresentanter via Suomi.fi-meddelanden. I den första fasen kan meddelanden skickas till så kallade mikroföretag som sysselsätter 1–9 personer. Mikroföretagen utgör dock upp till 93 procent av alla företag. I den första vågen omfattar Suomi.fi-meddelanden för företag med andra ord redan största delen av det finländska företagsfältet.

Ett litet företags meddelanden kan endast tas emot av den person inom företaget som har namnteckningsrätt, till exempel vd:n. I fortsättningen kommer företaget också att kunna ge fullmakt för mottagande av meddelanden åt någon annan. 

Nå företagare enkelt oberoende av kanal

Offentliga organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden får meddelandena till sina företagskunder att nå fram enkelt, snabbt och säkert oberoende vilken kanal företaget har valt för att ta emot meddelanden.

Via tjänsten når meddelandet företagaren via Suomi.fi-mobilappen, tjänsten Meddelanden eller vid behov per post om företagaren inte använder Suomi.fi-meddelanden. Avsändaren behöver alltså inte fundera på i vilken form ett företag vill ta emot sin post, utan Suomi.fi-meddelanden sköter om att företaget antingen får det i elektronisk form eller i pappersform.

Den elektroniska förmedlingen av meddelanden gör företagarens vardag mer flexibel och gör att man inte behöver vänta på pappersposten. Via den avgiftsfria Suomi.fi-mobilappen är det lätt att ta emot meddelanden även om man befinner sig på sommarstugebryggan eller på semesterresa.  Företagare uppskattar att få post utan dröjsmål direkt till platsen de befinner sig just då.

Lätt att börja använda

Suomi.fi-meddelanden för företagare fungerar på samma sätt som medborgarnas meddelanden. Den enda skillnaden är att organisationen som skickar meddelandena använder företagets FO-nummer istället för personbeteckning när meddelandena adresseras. 

Om er organisation redan använder Suomi.fi-meddelanden för medborgarkommunikation är det lätt att utvidga tjänsten till att gälla företagskunder. Det behöver bara säkerställas att ni har tillgång till de mottagande företagens FO-nummer.

Om ni inte har använt Suomi.fi-meddelanden tidigare ska ni kontakta viestit-kayttoonotot@vrk.fiså att ni kan komma igång.

Vill du veta mer?

Vi kommer gärna och berättar mer om Suomi.fi-meddelanden och de möjligheter de ger.

Läs mer om Suomi.fi-meddelanden på https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-meddelanden/?lang=sv

Du kan också kontakta oss: myynti@vrk.fi

Elektroniska meddelanden ger inbesparingar

Genom att övergå från papperspost till elektroniska meddelanden kan ni uppnå inbesparingar på uppemot tiotusentals euro.

I genomsnitt kostar det 0,70 € för organisationer att skicka ett brev.

Om organisationens postningskostnader till exempel är 200 000 € per år och en tredjedel av de meddelanden organisationen postar skulle skickas via Suomi.fi-meddelanden istället, skulle organisationen spara drygt 46 000 euro på ett år.