Servicedatalagrets workshoppar ute i landskapen samlade områdenas SDL-användare

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-webbredaktion har i år tillsammans med regionala aktörer ordnat SDL-workshoppar ute i nästan alla landskap. På begäran av ett par landskap ordnas workshoppen först våren 2020. Under 2019 ordnades sammanlagt 16 workshoppar. Sammanlagt 355 personer från 190 olika organisationer deltog i workshopparna. Bland annat kommuner, samkommuner inom social- och hälsovården, landskapsförbund och organisationer deltog. I workshopparna behandlades möjligheterna att utnyttja SDL-data, datamodellen och kvaliteten på SDL-data utvecklades. Dessutom gav workshopparna möjligheter för tätare samarbete kring de gemensamma SDL-frågorna för regionens organisationer. SDL-landskapsrundan fick mycket positiv respons från många och många organisationer planerar att utnyttja SDL-data på sina egna webbsidor.

Nästa år ordnas motsvarande SDL-workshoppar för ämbetsverken. Workshopparna ordnas per förvaltningsområde och inbjudningarna till dem skickas ut till alla SDL-användare inom förvaltningsområdet.