Servicedatalagret: ingen tvångsbulle utan bränsle

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Servicedatalagret är ett avgiftsfritt digitalt centrallager där till exempel kommuner och ämbetsverk enligt lag ska spara information om sina tjänster och servicekanaler. Det lönar sig att plocka ut information ur lagret, till exempel som innehåll på kommunens webbplats. Om servicedatalagret utnyttjas smart besparas organisationen onödigt arbete och kan bättre betjäna både medborgare och företag.

Rovaniemi uppskattar logik och utnyttjar uppgifterna i allt

Antti Itkonen, expert på digital kommunikation vid Rovaniemi stad, berättar att staden tidigare använde Servicedatalagret för att presentera dagvårdstjänster. ”Ny pågår ett projekt där vi förnyar vår webbplats och i samband med detta börjar vi presentera alla våra tjänster med de beskrivningar som finns sparade i datalagret”, berättar Itkonen.

Användarundersökningarna visade att kommuninvånarna hade svårt att hitta serviceinformation på Rovaniemis gamla sidor och att servicekanalernas handledning upplevdes vara rörig. ”Servicedatalagret har en strukturerad information som liksom tvingar oss att presentera tjänsterna tydligt, alltid i samma format”, säger Itkonen. Enligt honom betjänar detta både den som letar efter information och den som producerar beskrivningen som ju får en tydlig matris för sitt arbete. ”Servicedatalagret har till och med ett utmärkt verktyg som övervakar att vi skriver ett förståeligt språk.”

Många användningsändamål per serviceinformation

Antti Itkonen beskriver möjligheterna att smidigt utnyttja och kombinera informationen. ”En beskrivning av en servicekanal kan kopplas till flera tjänster. Vi kan gruppera och filtrera tjänsterna per målgrupp: det är till exempel lätt att göra en sida för äldre där de hittar information om olika branscher, till exempel social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidstjänster, presenterade på samma sätt. Beskrivningarna kan utnyttjas i mobilapplikationer och chattrobotar, och allt baserar sig alltjämt bara på ett arbete som gjorts bra.”

Lätt, ja. Tråkigt, nej.

Då servicebeskrivningarna och anvisningarna för uträttandet av ärenden förvaras i Suomi.fi-servicedatalagret och hämtas till den egna webbplatsen med hjälp av gränssnittet kan uppdateringar och andra ändringar göras endast i registret med huvudinformation. Därifrån uppdateras informationen automatiskt överallt.

Antti Itkonen påminner ännu om att det i varje fall som helst lönar sig för organisationerna att spara sina servicebeskrivningar även på någon annan plats än den egna webbplatsen: ”På tjänsten som uppdateras av Befolkningsregistercentralen är uppgifterna i tryggt förvar.”

Även om informationen presenteras enligt samma modell i Servicedatalagret behöver organisationernas visuella uppsyn inte vara tråkig och Rovaniemi behöver inte se ut som Raumo, eller tvärtom. Kommunerna, ämbetsverken och andra aktörer kan välja att berika informationen som hämtas från datalagret med illustrationer och annat datainnehåll.

Servicedatalagret erbjuder lösningar på problemen?

Itkonen räknar upp utmaningar som till exempel kommunen kan stöta på i sina digitala tjänster: ”Hur lätta tjänsterna är att hitta och hur nåbara de är, olika sätt att presentera informationen, arbetsbördan med att uppdatera informationen, målgruppernas olika behov, ökad användning av mobilen. Det lönar sig att fundera på de egna sidornas vanligaste problem och kolla om Servicedatalagret kunde vara en lösning. För oss var det så.”

Läs mer: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palvelutietovaranto/esittely