Servicedatalagret hjälper nå tillgänglighetskraven

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft 2016 ska de offentliga organisationernas webbplatser vara tillgängliga. Webbtjänsterna ska vara lätta att använda och kunna användas med olika hjälpmedel, såsom skärmläsningsprogram. Genom att beskriva organisationens innehåll i Servicedatalagret enligt anvisningarna kan du främja organisationens innehållsmässiga tillgänglighet. Uppgifterna beskrivs i SDL enligt den enhetliga datamodellen. Informationen är strukturell och består alltså av olika delar, varje uppgift beskrivs i sitt fält. Därför är uppgifterna enhetliga och maskinläsbara. Detta gör att uppgifterna är tekniskt tillgängliga och kan läsas även med. t.ex. skärmläsningsprogram eller blåsstyrning.

Med hjälp av Befolkningsregistercentralens öppna gränssnitt kan din organisation lätt använda de tillgängliga serviceuppgifterna t.ex. på organisationens webbplats. Servicedatalagrets anvisningar och stödmaterial finns på Suomi.fi-serviceadministrationen.

Lue lisää siitä, miten voit hyödyntää PTV-dataa organisaatiosi verkkosivuilla: Miten saat kaiken irti Suomi.fi-palvelutietovarannosta (pdf på finska).