Se presentationsvideon om appen Serviceställen!

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

En presentationsvideo om Befolkningsregistercentralens app Serviceställen har publicerats på Youtube. Mobilappen visar offentliga tjänster på en karta och med hjälp av VR även inbäddade i landskapet på telefonskärmen. Appen utnyttjar uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret, där organisationer kan spara uppgifter om sina tjänster. Med hjälp av videon kan till exempel kommunerna åskådliggöra var alla tjänsteuppgifter som de beskriver utnyttjas.

Appen Serviceställen finns i Android-appbutiken.