Novembers SDL-tips: Ännu enklare att välja näringsgrensklass för företagstillstånd som beskrivs i SDL

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

En näringsgrensklass måste anges för företagstillstånd som beskrivs i servicedatalagret, så att tillstånden visas på rätt ställe på sidan Tillstånd och skyldigheter.

I SDL visades tidigare endast den lägsta hierarkinivån i näringsgrensindelningen, så det var svårt att välja rätt klass från den långa listan. Utifrån respons från användarna har vi ändrat valet av näringsgren så att SDL visar näringsgrensindelningen hierarkiskt, vilket underlättar att hitta rätt klass. Gå och testa!