Månadens SDL-tips: Publicering av SDL-innehåll som håller på att gå ut sker enkelt via Uppgifter!

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Vet du om att du även i användargränssnittet för Uppgifter kan granska och masspublicera organisationens innehåll i Uppgifter som håller på att gå ut?

Öppna Massverktyg (se bild), välj de innehåll som håller på att gå ut och som du vill gå igenom, granska dem och masspublicera dem!