Månadens SDL-tips: Det blir lättare att söka tjänster och servicekanaler i OUT-gränssnittet

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

I den nya SDL-versionen 2.5 som publicerades den 9 september lades nya GET-metoder till i det nuvarande gränssnittet. De nya metoderna returnerar fullständiga uppgifter om tjänster eller servicekanaler i grupper på 100 tjänster eller servicekanaler.

Organisationens id, FO-nummer och oid eller landskapets, sjukvårdsdistriktets eller företagstjänsternas region och kommunens regionkod kan användas som sökvillkor.

De nya GET-metoderna gör det betydligt lättare och snabbare att söka uppgifter i gränssnittet.

Nya GET-metoder:

GET/service/list/organization
GET/servicechannel/list/organization
GET/service/list/area
GET/servicechannel/list/area
Med parametern serviceWithGD=true returneras också de uppgifter som kommer från basbeskrivningen.
 

I Oppimaa.fi hittar du snabba infosnuttar om Servicedatalagret och Suomi.fi-webbtjänsten!

Oppimaa.fi har producerat sammanfattande och åskådliggörande videor om Suomi.fi-webbtjänsten och Servicedatalagret. I videorna beskrivs bland annat nyttan med Servicedatalagret för kommuner och organisationer, hur fördelarna med SDL kan utnyttjas till fullo och hurdant stöd Befolkningsregistercentralen erbjuder olika organisationer i SDL-arbetet.

Titta på videorna här: Servicedatalagret och Suomi.fi-webbtjänsten i Oppimaa.fi (på finska)