Månadens SDL-tips: Bekanta dig med informationspaket om utnyttjande av SDL-uppgifter

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Funderar du på hur din organisation kunde utnyttja SDL-data? I stödartikeln Utnyttjande av Servicedatalagrets uppgifter på serviceadministrationens webbsida hittar du anvisningar och exempel på hur data kan utnyttjas!