Lär dig mer om den nya lagen om tillhandahållande av digitala tjänster med hjälp av eOppiva-utbildning!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förtydligar myndigheternas skyldigheter med anknytning till elektroniska tjänster, trädde i kraft i april. Den nya lagen förpliktar myndigheterna att tillhandahålla medborgarna ett elektroniskt sätt att uträtta ärenden. Statens utbildningstjänst eOppiva erbjuder nu utbildning om paragraferna och skyldigheterna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Läs mer om utbildningen på eOppiva.fi: Högklassiga digitala tjänster som mål (Päämääränä laadukkaat digipalvelut, på finska)

När det gäller tolkningen av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har också rekommendationskort utarbetats, där genomförandet av lagen beskrivs närmare. Bekanta dig med korten och ge respons samt berätta vilka andra typer av innehåll som skulle hjälpa dig att tolka lagen: Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Suomidigi

I vårt Suomi.fi-nyhetsbrev från maj berättade vi hur Suomi.fi-meddelanden hjälper myndigheterna att fullgöra skyldigheterna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.  Med hjälp av tjänsten Meddelanden kan myndigheterna fullgöra den i lagen fastställda skyldigheten att tillhandahålla en digital kommunikationskanal. Läs artikeln här: Suomi.fi-meddelanden hjälper myndigheterna att tillhandahålla elektroniska tjänster i enlighet med den nya lagen