Kalenderanteckning ons 23.10: Tjänsten Meddelanden aktiveras för företagskommunikation – Hur och till vem skickas meddelandet?

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Välkommen att höra mer om fördelarna med tjänsten Meddelanden i företagskommunikation onsdagen den 23 oktober. Vilka egenskaper har tjänsten Meddelanden nu och i vilken riktning utvecklas den? Vad kräver lagen om tillhandahållande av digitala tjänster av myndigheterna och vilka lösningar ger tjänsten Meddelanden på lagens krav? Hur kan företag befullmäktiga någon som mottagare av meddelanden?  

Vi vill samtidigt höra vad er organisation tänker om tjänsten Meddelanden och vad ni behöver. I slutet blir det tid för frågor och diskussion och det ges möjlighet att påverka utvecklingen av tjänsten Meddelanden. 

Anteckna evenemanget i din kalender redan nu. Anmälningen börjar i september.