Informationsmöte och diskussion om eIDAS-förordningen 8.11.2017

Suomi.fi tjänster - 18.09.2017

Välkommen på informationsmöte om hur Suomi.fi-identifikationen möjliggör elektronisk identifiering av medborgare från andra EU-länder i den offentliga förvaltningens e-tjänster!

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen ordnar ett informationsmöte och diskussion om eIDAS-förordningen den 8 november 2017 kl. 12.00–15.30. Informationsmöte är på finska.

Under mötet berättar vi

  • hur eIDASförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2016 beaktas i den elektroniska identifieringen i Finland
  • hur Suomi.fiidentifikationen i framtiden möjliggör stark identifiering även av EU-medborgare
  • vilka förändringar detta kräver i de offentliga etjänsterna och deras bakgrundssystem  


Evenemanget är riktat till aktörer inom den offentliga sektorn och utvecklare av offentliga e-tjänster.

Anmäl dig till evenemanget senast den 27 oktober.

Läs mer (på finska): http://vm.fi/tapahtumat/2017-09-20/eidas-tiedotus-ja-keskustelutilaisuus