Informationsdelning via Suomi.fi-informationsleden underlättas genom REST-stöd

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Användningsmöjligheterna för Suomi.fi-informationsleden utökades betydligt i augusti, då tjänsten utökades med stöd för REST-gränssnitt i och med den senaste versionsuppdateringen. Informationsdelning mellan olika organisationer via Informationsleden görs ännu lättare då man parallellt med den befintliga SOAP-protokollen tar i bruk REST-protokollen.

Det är mycket enkelt att använda REST-baserade tjänster med hjälp av Informationsledens X-Road-teknik, eftersom tillhandahållandet och användningen av REST-tjänster inte förutsätter några ändringar i de anslutna informationssystemen. REST-stödet ställer inte några begränsningar gällande typen av information som överförs, vilket betyder att man med hjälp av Informationsledens REST-stöd kan överför vilket slags data som helst.

REST-baserade system kan integreras i Suomi.fi-serviceleden utan tekniska ändringar och separata adaptertjänstkomponenter. Användningen och produktionen av SOAP-tjänster stöds alltjämt och de befintliga SOAP-baserade tjänsterna behöver inte ändras.

Informationsledens serviceägare Atte Pirttilä är glad över att Informationsledens användningsmöjligheter ökar tack vare REST-stödet.

– Det är fint att vi kan besvara våra kunders önskemål om stöd för REST/JSON. Detta ger nya möjligheter både för de organisationer som erbjuder tjänsterna och för de instanser som utnyttjar dem. Jag tror att detta kommer att ge upphov till helt nya innovativa och kundinriktade servicehelheter, konstaterar Pirttilä.

Version 6.21.0 har installerats i Informationsledens produktionsmiljö i augusti.

Läs BRC:s versionsmeddelande på eSuomi: Version 6.21.0 av Suomi.fi-informationsleden publiceras den 30 april 2019. Versionsmeddelandet från Nordic Institute for Interoperability Operations som ansvarar för utvecklingen av Informationsledens X-Road-teknik finns här: Release Notes.

Läs även blogginlägget om REST-stöd i X-road som skrivits av Petteri Kivimäki vid Nordic Institute for Interoperability Solutions.