Förnyade Suomi.fi-webbtjänsten ger bättre betjäning

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har användargränssnittet och servicekartan blivit lättare att använda och tjänsterna Meddelanden och Fullmakter samt registren har blivit mer tillgängliga.

Suomi.fi-webbtjänsten utvecklas tillsammans med användare och tjänstedesigners

När Suomi.fi-webbtjänsten förnyades under sommaren gjordes användargränssnittet och navigationen tydligare. Samtidigt förbättrades webbtjänstens åtkomlighet. Till exempel syns nu tjänster och de servicekanaler som hör ihop med dem på samma sida, vilket gör det snabbare att hitta information.

Utvecklingen har gjorts tillsammans med servicedesigners, experter på åtkomlighet och användare. Användarnas respons och resultaten från undersökningar av användbarhet har beaktats i förnyelsen.

Suomi.fi-servicekartan kan till exempel rekommendera en rutt till hälsocentralen på sommarstugeorten

Med hjälp av Suomi.fi-servicekartan hittar du lätt offentliga serviceställen som hälsovårdscentraler, museer och bibliotek när du reser i Finland. Statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer producerar information om tjänsterna och serviceställena som du ser på Suomi.fi och Suomi.fi-servicekartan.

Se till exempel daghemsplatser i Uleåborg

Kartans ruttsökning rekommenderar den bästa rutten om man rör sig med bil, kollektivtrafik, till fots eller på cykel från startpunkten till önskad plats. Servicekartan har olika kartunderlag man kan välja bland. Förutom den vanliga bakgrundskartan finns en förenklad karta och en luftkarta. Det går också att söka serviceställen på kartan, till exempel genom att söka på serviceställe eller en tjänst.

Läs mer om servicedata och kartan i avsnittet Anvisningar och stöd.