Finlands eIDAS-stöd utvidgas – Estlands och Italiens identifieringsverktyg nu med

Suomi.fi tjänster - 03.02.2020

Stödet för Finlands eIDAS-knutpunkt utvidgas när man via knutpunkten även börjar förmedla användare som identifierar sig med identifieringsverktyg som Estland och Italien notifierat. Knutpunkten öppnas för Estlands och Italiens identifieringsverktyg i mars. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata informerar närmare om när stödet för Estland och Italien börjar.

Med hjälp av eIDAS kan medborgare från andra EU-länder uträtta ärenden i den finska offentliga förvaltningens e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation. Det tyska identifieringsverktyget var det första som togs i bruk för identifiering via noden.

Det är värt att notera att varje aktör inom den offentliga sektorn är skyldig att se till att den följer kraven i eIDAS-förordningen och godkänner att EU-medborgare uträttar ärenden via identifieringsverktyg som notifierats i enlighet med förordningen.

Länder som notifierat sina identifieringsverktyg är för närvarande, utöver Tyskland, Italien och Estland, Spanien, Kroatien, Belgien, Luxemburg, Portugal, Storbritannien, Tjeckien och Nederländerna. För dessa länder blir eIDAS-identifiering via Suomi.fi-identifikation möjligt senare under 2020. 

MDB tillhandahåller identifiering i eIDAS-identifieringsverktyget i en testmiljö. Med hjälp av den kan du testa hur eIDAS-identifikationen beter sig i e-tjänsten. Läs mer i Serviceadministrationens artikel Identifieringsverktyg i testmiljön.

Mer information om hur eIDAS-identifikationen påverkar Suomi.fi-identifikation i Serviceadministrationens stödartikel eIDAS-identifieringens konsekvenser för de e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation.

Mer information:

tunnistus-kayttoonotot@dvv.fi