EIDAS-identifikationen gynnar européernas mobilitet och myndighetsärendena över landsgränserna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

EIDAS-identifikationen möjliggör användningen av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster i Europa över landsgränserna och gör det därmed enklare för människor och företag att uträtta sina ärenden samt underlättar mobiliteten.


– Den sameuropeiska identifikationen gör det enklare och snabbare att utföra ärenden hos myndigheter eftersom detta kan inledas i hemlandet redan innan till exempel flytten till ett annat land, eller tvärtom. EIDAS främjar därmed människornas rörlighet mellan länderna till exempel för jobb eller studier, men gör det även enklare för företagen att uträtta sina myndighetsärenden över landsgränserna, berättar eIDAS-sakkunniga Kirsti Niemeläinen vid Befolkningsregistercentralen.


EIDAS uppmuntrar till att utveckla e-tjänsterna

Inom eIDAS-projektet skapas den tekniska infrastrukturen som utvecklas enligt EU-kommissionens program och delvis i samarbete med de övriga eIDAS-länderna. Den här tekniska lösningen med öppen källkod kan delvis även utnyttjas av den privata sektorn och kan vidareutvecklas.


Ibruktagandet av eIDAS är enligt förordningen obligatoriskt för alla EU-länder, men identifikationen har ansetts vara så bra att även en del EES-länder som inte tillhör EU kommer att ta eIDAS-identifikationen i bruk. Varje land ansvarar för finansieringen av den operativa verksamheten så att de europeiska myndigheterna inte kommer att fakturera varandra för eIDAS-identifikationen.


Suomi.fi-identifikationen erbjuder bra beredskap för att skapa Finlands eIDAS-knutpunkt
Varje land grundar sin eIDAS-knutpunkt som möjliggör ett tekniskt nätverk för gränsöverskridande identifikation i myndighetsärenden. Befolkningsregistercentralen skapar Finlands knutpunkt i samband med Suomi.fi-identifikationen.


Befolkningsregistercentralen erbjuder även stöd för e-tjänsterna inom Finlands offentliga förvaltning för ibruktagandet av eIDAS-identifikationen.  Finlands offentliga förvaltnings e-tjänster kan redan nu testa mottagningen av information via eIDAS-knutpunkten i Suomi.fi-identifikationens kundtestmiljö, mer information ges av: tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi.


– Finlands eIDAS-knutpunkt skapas intill Suomi.fi-identifikationen vilket gör att vi kan utnyttja den tekniska infrastrukturen som baserar sig på samma protokoll och standarder. Detta gör att vi även relativt enkelt kan erbjuda eIDAS-identifikation för den offentliga förvaltningens alla e-tjänster som redan använder Suomi.fi-identifikationen, berättar Niemeläinen.


Hur fungerar eIDAS-identifikationen?
Efter att knutpunkten har tagits i bruk visas eIDAS-identifikationen för slutanvändaren som ett av identifikationssätten i Suomi.fi-identifikationen. För att få tillgång till de finländska myndigheternas e-tjänster ska en person som använder ett annat lands eIDAS-identifikationsverktyg först välja ”Sameuropeisk eIDAS-identifikation” som identifikationsmetod och sedan välja sitt land, för att systemet ska kunna hänvisa personen via knutpunkten till identifikation med hjälp av sitt identifikationsverktyg.


Den som identifierat sig får se de personuppgifter som kommer att överföras först från en knutpunkt till nästa och vidare fram till myndigheten. De personuppgifter som förmedlas är samtliga förnamn, efternamn, födelsetid samt en personlig individualiserande ID-kod vars format varierar i de olika länderna. Via eIDAS-knutpunkten förmedlas inga uppgifter om till exempel medborgarskapet eller adresser, men nog uppgifter om vilket lands identifikationsverktyg personen har använt.


Tekniskt redo för ibruktagande hösten 2018
Tekniskt sett kommer eIDAS-identifieringen vara möjlig hösten 2018 då de olika ländernas eIDAS-knutpunkter tas i bruk. Den närmare tidtabellen beror dock på ländernas egna tidtabeller särskilt gällande notifieringen av identifikationsverktygen.


– Innan identifikationsverktyget godkänns för användning inom det gränsöverskridande eIDAS-nätverket måste det notifieras. Notifieringen sker i förhållande till eIDAS-identifikationens krav och med hjälp av inbördes utvärdering för att säkerställa att ländernas identifikationsverktyg uppfyller tillitsnivåernas krav och är tillförlitligt även över landsgränserna.  Notifieringen kan som process ta flera månader, upp till ett halvt år, berättar Niemeläinen.


Alla identifikationsredskap som alla eIDAS-länder använder kommer inte att notifieras på en gång under hösten, utan i sakta mak under de kommande åren och i takt med att olika länder och identifikationsverktygserbjudarna så önskar. I praktiken kommer eIDAS-identifieringen att sakteligen utvidga i och med de godkända identifikationsverktygen. Tyskland har som första land notifierat sitt certifikatkort. I år kommer även Italien, Spanien, Luxemburg och Estland att notifiera åtminstone en del av sina identifikationsverktyg.


– De första användarna som använder utländska identifikationsverktyg kan med hjälp av eIDAS-identifikationen uträtta sina ärenden i de finländska tjänsterna redan under hösten. Finländarna kommer att få tillgång till eIDAS-identifikationen något senare, eftersom inget av våra identifikationsverktyg har inlett notifieringsprocessen, säger Niemeläinen.


Avsikten är att finländarna även i fortsättningen identifierar sig i de finländska e-tjänsterna med de bekanta inhemska identifikationsverktygen, dvs. med person- eller tjänstekort, mobilcertifikat eller sina nätbankskoder.


– EIDAS-identifikationen har väckt mycket positiv nyfikenhet inom EU och även utanför EU. Även om det är arbetsamt att bygga upp infrastrukturen och beredskapen för eIDAS är de möjligheter identifikationen erbjuder större än utmaningarna, konstaterar Niemeläinen.