Domstolarna och åklagarväsendet uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster med hjälp av Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

De ämbetsverk som lyder under justitieministeriet har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Med hjälp av tjänsten uppfyller ämbetsverken också successivt kraven i lagen om digitala tjänster, som har trätt i kraft.

Nu har tjänsten tagits i bruk vid domstolarna (allmänna domstolarna, arbetsdomstolen och Ålands förvaltningsdomstol) och vid åklagarväsendet. Senare kommer även förvaltningsdomstolarna och andra specialdomstolarna att ansluta sig, säger Susanna Laine från Rättsregistercentralen, som har deltagit i projektet för ibruktagande. Rättsregistercentralen genomförde projektet för ibruktagande centraliserat åt ämbetsverken.

Suomi.fi-meddelanden togs i bruk med en så kallad e-postanslutning. Ämbetsverkens kunder kan alltså skicka meddelanden via Suomi.fi-meddelanden till ämbetsverkets e-postadress. Likaså kan ämbetsverken skicka meddelanden via tjänsten direkt från sin egen e-post.

– Så det är lätt att använda tjänsten, säger Laine.

En av anledningarna till att tjänsten togs i bruk var enligt Laine lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som nyligen har trätt i kraft. Enligt lagen är myndigheterna skyldiga att ge alla möjlighet att ta emot myndighetsmeddelanden och handlingar i elektronisk form.

– Det är just för att lagen om digitala tjänster trädde i kraft som man beslutade att ta i bruk tjänsten, säger Laine.

I fråga om de allmänna domstolarna ökar tjänsten Meddelanden utbudet av e-tjänster.

– E-tjänster används redan vid en del förvaltnings- och specialdomstolar, men ännu inte vid de allmänna domstolarna, säger Laine.

Projektet för ibruktagande varade allt som allt i ungefär fyra månader. Enligt Laine tog arbetet längre tid än planerat, men vid de flesta av ämbetsverken blev projektet färdigt enligt tidtabellen.

Samarbetet med Befolkningsregistercentralen fungerade bra enligt Laine.

– Vi kom överens om nödvändiga möten, meddelanden besvarades snabbt och viktiga frågor utreddes.

Projektet var det första där flera ämbetsverk med samma domännamn anslöt sig samtidigt till tjänsten Meddelanden, vilket medförde utmaningar. Kvitteringarna har därför ännu inte anpassats separat för alla myndigheter.

– Anslutningen till tjänsten via e-post fungerade ganska smidigt. Vi hoppas att BRC utvecklar tjänsten så att det blir möjligt att definiera kvitteringarna av meddelanden separat för varje ämbetsverk, säger Laine.

Läs mer om uppfyllandet av skyldigheterna i lagen om digitala tjänster med hjälp av Suomi.fi-meddelanden i vårt nyhetsbrev: Suomi.fi-meddelanden hjälper myndigheterna att tillhandahålla elektroniska tjänster i enlighet med den nya lagen.