Den nya apoteksfullmakten är modern grannhjälp

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Vad ska man göra om ens äldre mamma behöver receptbelagda läkemedel, men inte själv orkar ta sig med rollator till apoteket? Eller då man behöver hämta ut barnets ögondroppar, men minstingens FPA-kort ligger i makens plånbok? Med en elektronisk fullmakt kan man uträtta apoteksärenden åt någon annan, och man behöver endast sin egen identitetshandling.

Webbfullmakt: Lätt att göra, lätt att använda

Fullmakt att uträtta apoteksärenden – till exempel hämta ut receptbelagda läkemedel eller förnya e-recept – ges i Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-nättjänst där man tryggt identifierar sig med bankkoder. Medborgarrådgivningen hjälper i alla ärenden angående fullmakter.

Till skillnad från en pappersfullmakt gäller en och samma fullmakt i alla apotek i Finland. Fullmaktstagaren behöver inte heller längre patientens FPA-kort eller patientanvisningen för att uträtta ärenden. Det räcker med en egen identitetshandling med foto. Fullmaktstagaren ska dock kunna berätta åt vem han eller hon uträttar ärenden samt fullmaktsgivarens personbeteckning.

Ny tjänst underlättar vardagen

Enligt provisor Jani Mäntylä, som arbetar på Degerö apotek i Helsingfors, är denna centraliserade apoteksfullmakt ett utmärkt sätt för apoteken att erbjuda ännu smidigare service: ”Den elektroniska fullmakten underlättar vardagen särskilt för barnfamiljer och äldre kunder. Många har varit glada över att se hur enkelt det går att uträtta ärenden.”

Farmaceut Juhana Hämäläinen  i Helsingfors håller med. Enligt honom är webbfullmakten som togs i bruk i juni 2019 ännu nytt för kunderna, men enligt de som vågat börja använda den är den smidig, och även enkel för apotekarna.

Reklamplanerare Juha Janné från Åbo hörde om apoteksfullmakten av sin kollega. ”Min första tanke var att en elektronisk fullmakt är dagens sätt att hjälpa och en förnuftig lösning: ”Till exempel om maken ligger hemma och är förkyld, och man själv åker förbi apoteket på väg till jobbet, är det lätt att vika in och hämta ut makens receptmediciner.”

Webbfullmakten ersätter inte de vanliga verksamhetssätten utan kompletterar dem. ”Alla äldre kunder har inte nödvändigtvis den kompetens eller de verktyg som behövs för att göra en elektronisk fullmakt. Vi kan fortfarande betjäna dem med hjälp av en traditionell fullmakt”, påminner Tapio Hämäläinen.

Säkerställd sekretess och full kontroll

”Apotekets informationssystem visar inte för personalen varför någon har gett en närstående fullmakt att uträtta ärenden

åt en”, påminner Jani Mäntylä. ”Vi ser endast om det finns en fullmakt.”

Fullmaktsgivaren kan dessutom själv välja hur länge fullmakten är i kraft samt även återkalla den vid behov.

Nätapoteken näst i tur

Apoteken är först i Finland med att utnyttja den elektroniska fullmakten i butiksservice. Fullmaktstjänsten fungerar redan nu i vanliga apotek, och utvidgas ännu under detta år till nätapotek. I framtiden kommer man att kunna göra en elektronisk fullmakt även i själva apoteket. Det förutsätter ännu att lagändringen om fullmakter godkänns i riksdagen.

Provisor Jani Mäntylä vid Degerö apotek ser ännu längre in i framtiden: ”Personligen ser jag fram emot nästa steg. Det skulle vara fantastiskt om våra kunder kunde befullmäktiga en organisation elektroniskt, så att till exempel en vårdtjänstleverantör eller stadens hemvård kunde uträtta ärenden åt dem.”