Decembers SDL-tips: Ställ in SDL-ändringar så att de publiceras vid årsskiftet!

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Kommer er organisations innehåll att beröras av ändringar vid årsskiftet? Tänk på att du kan göra ändringarna i god tid i förväg och med hjälp av tidsinställningen göra så att de publiceras först 1.1. Tidsinställningen görs i det separata publiceringsfönstret.