Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar finländarna att bli miljösmarta och avstå från pappersposten

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen har inlett kampanjen Kansallinen ekoteko för att marknadsföra Suomi.fi-meddelanden. Just nu är tidpunkten den rätta för att övergå till elektronisk kommunikation: om man tar i bruk Suomi.fi-meddelanden före utgången av november kommer skattekortet för nästa år inte längre hem med pappersposten utan man får ett meddelande i sin e-post genast när skattekortet finns i e-tjänsten MinSkatt. Då får man skattekortet smidigt i elektroniskt format i MinSkatt.

Finlands naturskyddsförbund välkomnar kampanjen.

– Att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden hjälper vår miljö. Att hejda pappersströmmen minskar på behovet att avverka skog och vi kan avstå från onödiga transporter. Denna typ av miljösmart gärning ger sinnesfrid och lindrar för sin del miljöångest, säger kommunikationschef Matti Nieminen från Finlands naturskyddsförbund.

Suomi.fi-meddelanden sparar tid, skattepengar och miljön

Skatteförvaltningen skickade cirka 15 miljoner pappersbrev förra året. Allt som allt använde Skatteförvaltningen sammanlagt 1,3 miljoner kilo papper. Om man sätter den här mängden A4-utskrifter i en rad efter varandra når papperskön 1,5 gånger runt jorden. Redan om vi avstår från brevpost från Skatteförvaltningen sparar vi minst 10 miljoner euro av samhällets pengar om året. Därför vill Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen bedriva en kampanj för att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

– Vi vill väcka medborgarnas intresse att byta ut de långsamma myndighetsbreven på papper till ekologiska, säkra och behändiga elektroniska meddelanden, säger utvecklingschef Maria Juka-Lahdenperä från Befolkningsregistercentralen.

– Det är också behändigt för medborgarna att meddelanden, intyg och delgivningar från myndigheterna finns på samma plats. Och när man laddar ner Suomi.fi-mobilappen har man med sig meddelandena i sin telefon.

– Skatteförvaltningens brev, trycksaker och utskrifter orsakade i fjol sammanlagt cirka 1 500 ton koldioxidutsläpp, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki från Skatteförvaltningen.

Cirka 250 myndigheter skickar redan meddelanden via meddelandetjänsten. Exempelvis Traficom, många kommuner och TE-tjänsterna utnyttjar den. Hittills har cirka 270 000 finländare tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Via e-tjänsten har det i år redan skickats cirka 2,3 miljoner informationssäkra meddelanden.

kansallinenekoteko.fi

#kansallinenekoteko

Skulle din organisation dra nytta av Suomi.fi-meddelanden? Läs mera palveluhallinta.suomi.fi