Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Den 1 januari 2020 går Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och kontroll av magistrater som är verksam vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland ihop och bildar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vårt uppdrag är att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och tillhandahålla tjänster för kundernas livshändelser.

Vi vill att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som en djärv vägvisare som förnyar, ger stöd och visar respekt. Vi vill vara en tillförlitlig, visionär och önskad partner till våra kunder och samarbetspartner. Vi samarbetar aktivt genom nätverk och genom vårt arbete vill vi stärka tilliten i samhället. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle.

Du kommer att träffa Valo-figuren intill även framöver i vår kundkommunikation. Figuren berättar om vårt ämbetsverk samt hjälper och ger råd i olika situationer.

Vi går tillsammans med Valo mot den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata!

Hur når du oss i framtiden?

Adressen till Befolkningsregistercentralens nätsidor www.vrk.fi och adressen till magistraternas nätsidor www.maistraatti.fi ersätts den 1 januari 2020 med den nya webbadressen www.dvv.fi.

Besökare styrs automatiskt från de gamla webbadresserna till den nya webbadressen www.dvv.fi.  

Även våra e-postadresser ändras så att de slutar med @dvv.fi.

Kundservicen fortsätter som förut

Det att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet medför inte några ändringar i de servicekanaler som organisationerna använder.

Organisationskunder når kundservicen som förut på numret 0295 53 5115 (mån–fre kl. 10–15) och per e-post organisaatiopalvelut@dvv.fi

Även övriga e-postadresser som varit i användning förblir i början oförändrade, förutom att e-postadresserna slutar med @dvv.fi. Vi meddelar separat om eventuella senare ändringar i enskilda tjänster.

Ändringar i de elektroniska servicekanalerna

Adressen för Befolkningsregistercentralens nuvarande e-tjänst ändras från och med den 1 januari 2020 till https://asiointi.dvv.fi, men den gamla adressen https://asiointi.vrk.fi fungerar fortfarande parallellt.

På grund av ändringarna kommer e-tjänsten att genomgå ett driftavbrott mellan kvällen den 31 december 2019 och morgonen den 2 januari 2019. Det kan förekomma korta avbrott på grund av ändringsarbetet ännu den 2–4 januari 2020.

Adressen för Suomi.fi-serviceadministrationen förblir oförändrad https://palveluhallinta.suomi.fi.

Beviljade datatillstånd och befintliga avtal förblir i kraft

Beviljade datatillstånd förblir i kraft tills de löper ut och behöver således inte förnyas på grund av fusionen av ämbetsverken.

Inte heller andra avtal som ingåtts med Befolkningsregistercentralen eller magistraten behöver förnyas, utan förblir i kraft tills avtalstiden löper ut.

Vi meddelar separat om eventuella ändringar i enskilda tjänster.

Nytt nummer till växeln i bruk 2.1.2020

När Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet ändras numret till ämbetsverkets växel. Det nya numret är 0295 536 000. Tidigare nummer till växel tas ur bruk.

Mer information

Fram till 31.12.2019: organisaatiopalvelut(at)vrk.fi

Från och med 2.1.2020: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi

Vårt mål är ett smidigt Finland!

Följ Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på Twitter: https://twitter.com/DVVfi