Månadens SDL-tips: Bekanta dig med informationspaket om utnyttjande av SDL-uppgifter

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Funderar du på hur din organisation kunde utnyttja SDL-data?

Läs mer

Suomi.fi-tjänster nu och i framtiden

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna (SuoJa, 2018-–019) har pågått i ett och ett halvt års tid. Det är dags att granska var vi är och vad som ännu är på gång under 2019.

Läs mer

Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar situationen särskilt för dem som sköter om barnens och makens ärenden.

Läs mer

Fler än 100 000 använder Suomi.fi-mobil

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

I maj uppnådde antalet användare som laddat ner Suomi.fi-appen 110 000, medan tjänsten Meddelanden har sammanlagt 215 000 användare. Mobilappen är alltså redan lite populärare än nättjänsten.

Läs mer

Skickar din organisation post till företag? – Ersätt pappersposten med Suomi.fi-meddelanden!

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Orsakar pappersposten mycket arbete och sinkar era processer? Tänk om ni kunde använda pengarna som går åt till pappersposten till något annat?

Läs mer