Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Man definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation: förändringar i Nordeas och Danske Banks identifieringstjänster i höst

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Nordea och Danske Bank har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna. Detta gäller också Suomi.fi-identifikation.

Läs mer

Servicedatalagret hjälper nå tillgänglighetskraven

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

När du beskriver uppgifterna i Servicedatalagret enligt anvisningarna är uppgifterna enhetliga och lätta att hitta. Servicedatalagret stöder organisationen i uppfyllandet av tillgänglighetsdirektivet.

Läs mer

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i september!

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information till Suomi.fi-tjänsternas kundorganisationer samt till dem som är intresserade av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Läs mer