Månadens SDL-tips: Det blir lättare att söka tjänster och servicekanaler i OUT-gränssnittet

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

I den nya SDL-versionen 2.5 som publicerades den 9 september lades nya GET-metoder till i det nuvarande gränssnittet.

Läs mer

Utvecklingsverktyg för tillgängliga e-tjänster i biblioteket Suomi.fi Design System

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Den första utvecklingsversionen av biblioteket Suomi.fi Design System har publicerats och de första gränssnittskomponenterna kan användas. Använd komponenterna i din egen tjänst och delta i utvecklingen av biblioteket.

Läs mer

Skattebjörnen sparar genom att kommunicera på nätet – hur är det med er organisation?

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Enligt en lag som trädde i kraft i april 2019 måste myndigheter erbjuda en möjlighet att ta emot meddelanden och sköta ärenden elektroniskt. Medvetna medborgare och företag uppskattar också möjligheten att sköta myndighetsärenden elektroniskt: det är snabbt, flexibelt och säkert. Dessutom minskar elektroniska Suomi.fi-meddelanden mängden pappersarbete och kan leda till inbesparingar i miljonklassen.

Läs mer

Förnyade Suomi.fi-webbtjänsten ger bättre betjäning

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har användargränssnittet och servicekartan blivit lättare att använda och tjänsterna Meddelanden och Fullmakter samt registren har blivit mer tillgängliga.

Läs mer

Informationsdelning via Suomi.fi-informationsleden underlättas genom REST-stöd

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Användningsmöjligheterna för Suomi.fi-informationsleden utökades betydligt i augusti, då tjänsten utökades med stöd för REST-gränssnitt i och med den senaste versionsuppdateringen.

Läs mer